Výjimkou nebyly ani ty komunální, které se na Tachovsku konaly o právě uplynulém víkendu. Na jejich přípravě se velkou měrou podílela a o jejich hladký průběh v Tachově se starala Katuše Filová z odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Tachově. V době voleb byla členkou volebního štábu.

Jak dlouho už máte na starosti přípravu a průběh voleb v Tachově?

Tuhle práci dělám už patnáct let. Vlastně od té doby, kdy jsem začala pracovat na zdejším městském úřadě. Tehdy jsem dostala na starosti, mimo jiné, také organizaci voleb v Tachově. Od té doby se podílím na přípravě všech konaných voleb. Příprava těchto trvala devadesát dní

Při volbách jste byla členkou volebního štábu. Jaký je jeho úkol?

Tím hlavním úkolem je právě zajištění bezproblémového průběhu voleb. Osobně také jezdím na kontroly všech volebních místností v Tachově, jestli splňují všechny náležitosti.

Jaké náležitosti kontrolujete?

Těch je mnoho. Například, jestli jsou ve volební místnosti dvě schránky na hlasy. Jedna z nich totiž musí být přenosná. Dále pak to jsou volební lístky, obálky s příslušným razítkem, jestli jsou v místnosti výpisy ze seznamu voličů, volební zákon k nahlédnutí, zda je v nich oddělen prostor pro tajné hlasování. Pokud se nějaký kandidát vzdal kandidatury, mělo by i toto být vyvěšeno v místnosti. Ve volební místnosti by také měl být vyvěšen řádně označený vzor hlasovacího lístku, velký státní znak. Na budově, ve které jsou volební místnosti, by pak měla být vyvěšena státní vlajka. Ale tato kontrola není povinná, my ji provádíme pouze proto, abychom si byli jisti, že volby proběhnou bez problémů.

Jak dlouho vám trvá kontrola jedné volební místnosti?

Jedna kontrola trvá zhruba deset až patnáct minut. Jde to dobře, protože zapisovatelé i členové komise jsou v mnoha případech již zkušení. Zapisovatelé jsou většinou zaměstnanci městského úřadu a dělají tuhle práci již několikáté volební období.