Sevřena úpatími dvou bezlesých vrchů – Dvorského (593,7 m) a Zeleného (620 m) – vypadá shora celkem malebně. Návrší s loukami a pastvinami, se zbytky mezí a lesů ve stráních, jsou jako celek přirozeně krajinářsky působivé a umožňují navíc kruhové výhledy. Když jsem tu byl naposledy, snažil jsem se popsat obzory blízké i ty nejvzdálenější. Listuji ve svém poznámkovém terénním sešitu, chci se totiž s vámi podělit o pár údajů a nabídnout tak zajímavý námět na výlet „kousek za Tachov“.

Vyšší z obou vrchů – Zelený – se rozkládá mezi Halží a Svobodkou a kousek pod vrcholem (při okraji lesa) z něj trčí věž mobilního operátora. Nijak zásadně to však okolní krajinu nepoškozuje. Z některých míst Zeleného vrchu můžete vidět hladinu přehrady, za údolím Mže vsi Lesnou, Milíře, Oboru a vrchy Mýtský, Rozsocha, Polom, Borek, Javořina, Pupek, Jezvinec, o kus dál Přimdu, Václavský a Úšavský vrch. To jsme pořád v Českém lese. Tam patří i vzdálený šedivý masív Čerchova. Dobře rozeznatelné jsou linie Sedmihoří (Stříbrská pahorkatina) a Branžovského hvozdu (Chudenická vrchovina). Výhledy směrem severozápadním až jihovýchodním – tedy severně od Mže – nabízí vsi Halži, Horní Výšinu a Ctiboř, vrchy Kamenný, Štokovský (jižní okraj podcelku Českého lesa zvaného Dyleňský les), Světecký, Dvorský a samozřejmě na Tachovsku odevšad viditelnou Vlčí horu, nejvyšší vrchol celé rozsáhlé Plaské pahorkatiny.

Z Dvorského vrchu jsou výhledy obdobné, avšak ochuzené o vzdálenější obzory. Na „vině“ je skoro 30 metrů rozdílu v nadmořské výšce a také poloha vrchu blíže lesa a údolí Mže. Zase tu najdete působivý obrázek jako vystřižený z krajin našich předků – starý třešňový sad v sousedství políčka a louky. V zemědělské krajině Tachovska scelené vizemi bývalých vládců je každá podobná enkláva cenná.

Kudy na Zelený a Dvorský vrch? Nejjednodušší je to přímo ze Svobodky, na Zelený vrch případně z Halží nebo odkudkoli ze silnic, jež vrchy objíždí. Ze Světců, od silničního rozcestí u autobusové zastávky, vede stezka skalnatým ostrohem s dílčími výhledy do Aglajina údolí. I po ní lze vystoupat na Dvorský vrch a navíc navazuje na pěknou procházku podél Mže z Tachova do Světců. Celý výlet můžete završit výstupem na Světecký vrch, zajímavou geologickou lokalitu.

Miroslav Trégler