Při valné hromadě se sešli v předvánočním čase členové Hornického spolku Stříbro. Vzpomněli si také na kamarády, kteří spolek letos navždy opustili.
„Valná hromada se usnesla na novém znění našich stanov. Vzali jsme rovněž na vědomí zprávu předsedy spolku o činnosti za letošní rok a zprávy o naší účasti na sedmnáctém setkání na Kladně a na šestém hornickém setkání na Slovensku v Košicích," informoval Deník první místopředseda spolku Karel Neuberger s tím, že valná hromada také zhodnotila letošní rok v hornickém skanzenu a v prohlídkové štole Prokop.

V závěru oficiálního programu schválili účastníci plán činnosti na rok 2014.

„Zavítali mezi nás hosté z Plané, a to předseda hornického spolku Jan Teplík, a zástupci stříbrské ostrostřelecké gardy, pánové Suchl a Strak," dodal Neuberger.

Rok 2013 mohou podle jeho vyjádření horníci zhodnotit pozitivně, všechny cíle úspěšně zvládli. „Pro rok 2014 se naším hlavním cílem stane údržba štoly Prokop a na základě připraveného projektu chceme získat dotační tituly na zhotovení nové expozice ve štole Prokop," uvedl.

Hornický spolek Stříbro se v letošním roce ustálil na počtu 50 členů. „Musíme konstatovat, že v letošním roce nás navždy opustili dva kamarádi, Josef Liška a František Ragáda, další kamarád je trvale již delší dobu v nemocnici," uvedl závěrem místopředseda spolku.