Přes dvacet osob se sešlo v místním kulturáku a většina z nich se zapojila do diskuze nad rekonstrukcí místní komunikace. K dispozici bylo plátno, na kterém se díky data projektoru zvětšil dokument celého plánu. Projektant stavby, A. Kinkal, se snažil zodpovídat veškeré dotazy přítomných.

„Součástí projektu jsou vytvořená parkovací místa pro automobily a mysleli jsme i na místa pro osoby postižené. Zakreslené jsou také ulice, po kterých se mohou pohybovat sanitky, hasiči nebo stěhovací auta. Chodníky jsme nastavili velkoryseji, než doporučuje norma," představil nejdůležitější body projektant.

Na dotazy přítomných osob, které žijí v ulici Na Sídlišti, odpovídal také starosta města Jan Soulek. Ten se snažil vtáhnout všechny osoby do diskuze. Stěžejním bodem, nad kterým většina přítomných diskutovala, bylo zejména parkovací stání automobilů, chodníky a retardéry.

„Byl bych rád, kdyby se zachovaly chodníky u zadního vchodu bytového domu, ve kterém bydlím. Myslím, že by si to přáli všichni obyvatelé tohoto domu. Nemuseli bychom zbytečně obcházet celý dům," vysvětlil svůj návrh Miroslav Kemka.

Starosta Jan Soulek dodal k dokumentaci, že se bude také projektovat nové osvětlení. Osvětlená budou i parkoviště a chodníky.

„Nechtěl bych v ulici retardéry. Myslím si, že díky nim budou problémy například s odhrabáváním sněhu a lidi, kteří jezdí rychle, to rozhodně nezpomalí," řekl svůj názor Rudolf Holdschick.

Deníku se také vyjádřil František Pustina. Ten je rád, že se projekt vytvořil. A při určitých úpravách bude velmi dobrý.

„Věřím, že projektová dokumentace a následná rekonstrukce lidem v této ulici hodně poslouží. Zejména také kvůli bezpečnosti," dodal místostarosta města Petr Maroušek.

Projektant zakreslí požadované návrhy do projektu a koncem února se obyvatelé zmiňované ulice opět sejdou a proberou zakreslené návrhy. Starosta poděkoval za přítomnost všech zúčastněných.

V nejbližší době bude zpracován návrh na žádost o dotaci na rekonstrukci této ulice.

Iveta Luňáková