Po dokončení úprav nebudou muset řidiči projíždět prudkými zatáčkami a serpentinami, kterých je v úseku bezprostředně za Stříbrem několik.

Stavba těmito úpravami také zrychlí cestu ze Stříbra k dálnici D5.

„Současná silnice II/230 má v nahrazovaném úseku nevyhovující šířku bez krajnic a je pro řidiče nepřehledná a nebezpečná i kvůli mnoha zatáčkám, které nemají základní normové parametry,“ potvrdila na svých webových stránkách Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Odbočovat na dálniční přivaděč už se nebude jako doposud do Stodské ulice. Řidiči mířící k dálnici pojedou výpadovkou na Plzeň a odbočka bude na konci Stříbra. „Přeložka silnice začíná na výjezdu z města Stříbra, pokračuje vpravo přes travnaté plochy a pole a napojí se v místě lesního porostu Jirná na stávající trasu silnice II/230,“ informuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

V současné době provádí dělníci terénní práce.

Současné zemní práce vytvoří pláně pro trasu nové silnice, silničních svahy a ostatního příslušenství nové komunikace. Přeložka je dlouhá celkem 1349 metrů. Náklady na stavbu nové silnice jsou 89 milionů korun a jsou dotovány z programu IROP z prostředků Evropské unie. Stavba bude podle daného harmonogramu dokončena v květnu roku 2020.