Schůzi zastupitelstva předcházela informativní schůzka se zástupci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) o možnostech spolupráce, kterou inicioval starosta Stříbra Karel Lukeš. „Podnětem pro svolání schůzky byly úvahy vedení města o budoucnosti našeho zimního stadiónu. Myslíme si, že je potřeba řešit jak samotnou technickou infrastrukturu, tak provozování sportovních aktivit. Historicky dlužíme rekonstrukci také bezprostředně navazujícím ulicím,“ vysvětlil starosta.

TLAK VEŘEJNOSTI?

Vzhledem k dlouholetým diskusím o zastřešení stávajícího kluziště by se mohla nabízet možnost, zda nebylo jednání vyvoláno spíše tlakem veřejnosti. Místní hokejisté přišli v lednu s peticí, která žádala právě dobudování zastřešení a zázemí stávající víceúčelové plochy. Během necelých dvou měsíců se pod ni podepsalo téměř tisíc lidí. „Petice už byla doručena na město,“ potvrdil Lukeš. „Samozřejmě takto projevený zájem veřejnosti nás také tlačí k řešení neuspokojivé situace. Když to shrnu: stávající kluziště má vysoké provozní náklady, chladící technologie dožívá, sportovní činnost je limitována počasím, zázemí je tristní. Vedení města se tím pravidelně zabývá. Dosud největší brzdou změn byla udržitelnost projektu dle podmínek dotace na vybudování současného víceúčelového sportoviště. Povinná udržitelnost naštěstí už skončila prosincem 2017.“

Přestože požadavek petice zněl dobudovat otevřené kluziště, řada místních by byla ráda za velkorysejší volbu – plnohodnotný zimní stadion.

NOVÁ HALA NABÍDNE VÍCE MOŽNOSTÍ

To podporuje i ČSLH. „Hokejový svaz doporučuje menším městům ekonomické řešení jak po stránce investičních, tak provozních nákladů. Doslova po celé republice byly posbírány zkušenosti a nejvhodnější technologická a provozní řešení, aby se dal za rozumné peníze postavit stadion, jehož chod se dá dlouhodobě ufinancovat. Dle mínění pánů z ČSLH by právě takový zimák do Stříbra a jeho spádové oblasti rozhodně patřil,“ je potěšen starosta města Stříbra.

Pro případ výstavby zcela nového hokejového stánku byl prodiskutován také osud stávajícího otevřeného hřiště, které má dosud značnou hodnotu a využívají jej také úspěšní stříbrští hokejbalisté. I ti by byli v takovém případě doma v nové hale, protože ta umožňuje poměrně rychlé zakrytí ledové plochy. Koneckonců Českomoravský svaz hokejbalu se podílel na vzniku typového nízkonákladového zimního stadiónu. „Při prohlídce lokality jsme se zástupci svazu hokeje došli k závěru, že ze sportovního hlediska by bylo ideální umístit novou halu do bývalého školního sadu. Sousední otevřené hřiště by se nelikvidovalo a ponechalo by se pro nenákladné suché využívání, například pro hokejbal, in-line hokej nebo rozcvičování hokejistů. Výsledkem by byla ucelená a moderní kombinace sportovišť, která by dlouhodobě umožnila provozování hokeje a hokejbalu od rekreačních až po výkonnostní úrovně, včetně výchovy mládeže. Předpokládám, že veřejnost by ocenila také komfortní podmínky pro volné bruslení. Pro kvalitu života ve Stříbře by takový zimní stadion znamenal významný přínos,“ vysvětlil dále Lukeš.

S FINANCOVÁNÍM BY MOHLA POMOCI DOTACE

Přestože je typová hokejová hala nízkonákladová, investice na stavbu a úpravy okolí mohou přesáhnout i 100 miliónů korun. To je pro město velikosti Stříbra opravdu pořádná suma.

„Částka ale nemusí být zdaleka tak vysoká, protože hala je variabilní a můžeme si vybrat nákladnost provedení. Šanci na vyřešení financování stadionu vidím také v současných jednáních hokejového svazu, který se snaží získat na tyto účely peníze ze státního rozpočtu. Nelze na to spoléhat, ale měli bychom být připraveni, pokud se možnost dotace naskytne,“ uzavřel starosta.

Miroslav Šimek