Po několikaměsíčních přípravách byl projekt spuštěn v lednu. Podrobnosti o něm sdělila manažerka projektu Monika Michlová. „Projekt je podpořen z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Bude se jednat o propojení aktérů místního cestovního ruchu a nastavení jejich vzájemné spolupráce," uvedla.

Jedná se o všechny subjekty, které v cestovním ruchu a ve službách pro cestovní ruch působí a budou mít zájem spojit svoje síly a spolupracovat na zkvalitnění a zvýšení efektivity cestovního ruchu, jeho propagace a všech dalších služeb, které s cestovním ruchem souvisejí. Jak dále uvedla Michlová, byla spolupráce s některými místními subjekty již navázána. „Jsme v kontaktu například s tachovským Revisem či s Muzeem Českého lesa v Tachově. V praxi projekt přinese oživení cestovního ruchu a my počítáme s tím, že se díky němu podaří udělat Tachovsko atraktivnějším pro turisty a návštěvníky jak z Čech, tak ze zahraničí."

Projekt bude přeshraniční, MAS Zlatá cesta, ho bude realizovat ve spolupráci s občanským sdružením Via Carolina z Bärnau. Tachovská MAS je vedoucím partnerem. Lokalitu působení  projektu vymezí region MAS Zlatá cesta, tedy území obcí Tachov, Lom u Tachova, Lesná, Milíře, Dlouhý Újezd a Částkov.

Na německé straně se bude jednat o BBInno (česko-bavorskou inovační alianci), jejímiž členy jsou obce Mähring, Bärnau, Plößberg, Flossenbürg, Floß a Georgenberg, dále Historický park Bärnau, zastoupený Benjaminem Zeitlerem a Förderkreiss Silberhütte.
„Je však samozřejmé, že projekt bude mít určitý přesah i mimo vymezené území," dodává Michlová.

Jaké konkrétní počiny se v rámci projektu uskuteční?

„Počítáme s detailním zmapováním lokálních služeb cestovního ruchu a všech možností jejich využití. Jedním z výstupů projektu proto bude tištěný průvodce a webová stránka, která návštěvníkům usnadní orientaci na Tachovsku. Půjde o kompletní servis pro turisty, kteří tak dostanou všechny informace na jednom místě: kde se u nás nejlépe ubytovat, kde se dobře najíst, kam vyrazit za kulturou a kam za sportem. Nabídneme programy sestavené na míru různým skupinám, například rodinám s dětmi, cykloturistům nebo seniorům," uvádí Michlová.

„Projekt rovněž počítá s vytvořením modelů místních rozhleden a tachovského zámku. Tyto modely budeme využívat při putovních výstavách a propagaci Tachovska mimo náš region, například na veletrzích cestovního ruchu. V mezidobí budou modely přístupné veřejnosti v nové expozici na tachovském zámku."

Projekt podpoří také sportovní aktivity v regionu prostřednictvím pořízení čipového časoměrného zařízení, které usnadní pořadatelům pořádání sportovních aktivit v oblasti např. cyklistiky, běžeckých závodů, lyžařských soutěží a jiných akcí pro širokou veřejnost.  „Tachovsko má poměrně hustou síť cyklostezek, z nichž některé jsou také přeshraniční. To je pro projekt jako je tento ideální," dodává Michlová.

S ukončením projektu se počítá v polovině příštího roku. Do té doby budeme čtenáře informovat o jeho vývoji a o novinkách, které projekt přinese.

Renata Wilflingová