V dopoledním a odpoledním turnusu se tu sejdou žáci základních škol tachovského okresu, aby v přítomnosti svých rodičů, rodinných příslušníků a tachovské veřejnosti získali potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách Plzeňského kraje a jak postupovat v případě výběru z nabídky studijních oborů.

Ukázky výuky i zájmové činnosti

Organizátoři akce připravili pro účastníky vskutku zajímavý a bezesporu atraktivní program. Ukázky z praktické výuky a zájmové činnosti studentů v hudebním představení, módních přehlídkách, scénkách ze studijních oborů škol, ale i sebeobrany, předvedou vystupující ze sedmi středních škol z celého našeho kraje. Součástí nabídky je i video smyčka prezentací nahrávek DVD, kterou diváci shlédnou ve foyeru Kina Mže.

„Akci připravujeme každoročně pro žáky základních škol, kteří končí povinnou školní docházku, nebo i pro ty, kteří jsou ve vyšších ročnících, pro jejich rodiče, prarodiče, zkrátka pro ty, kdo se zajímají o to, kam za dalším vzděláním se jejich děti po skončení školy vydají," řekl poradce pro volbu povolání Úřadu práce Tachov Oldřich Struček.

„Máme připraven celý soubor činností, souvisejících s touto akcí. Budeme jezdit po různých školách a organizovat schůzky s rodiči a informovat je o všech skutečnostech, které je ohledně vzdělání jejich dětí zajímají. A prezentační výstava tuto aktivitu jistě umocní," dodal.

Důležité i pro rodiče

Spolupořadatelem je kulturní středisko. „Chtěla bych touto cestou pozvat co nejširší veřejnost. Hlavně rodiče, ale i další rodinné příslušníky, výchovné poradce, zkrátka všechny, jichž se rozhodování o volbě povolání jejich dětí týká a nebo v nejbližší době týkat bude," doplnila pracovnice MKS Tachov Petra Maroszová.
„Je potřeba, aby všichni dostali správné informace o tom, jaké vzdělání se pro jejich děti hodí, vzhledem k jejich povaze a naturelu, což je v daném případě nesmírně důležité. Není účelem dostat děti na školy, které jim nic neříkají jenom kvůli tomu, aby měly maturitu. To je zcestné a naprosto špatné řešení. Děti si neumějí vybrat. A proto stojíme o to, aby návštěvnost rodičů byla pokud možno enormní, abychom tyto otázky dokázali diskutovat a nalézt co možná nejvhodnější řešení v zájmu jich samotných, ale hlavně jejich dětí," uvedla pracovnice tachovského kulturního střediska.

Vstup zdarma, déle otevřeno

Třináctý ročník prezentační výstavy moderují Josef Kožnar a Zdeněk Hnát. Vstupné se samozřejmě nevybírá, organizátoři stojí o co největší účast veřejnosti. Proto také prodloužili akci až do 17 hodin odpoledne, aby se mohli zúčastnit i ti, kdož jsou v průběhu dne v práci.

Otázka volby povolání u naší nejmladší generace je jistě nanejvýš závažnou a jen málokdo se jejímu řešení vyhne. Její důležitost si organizátoři akce plně uvědomují a proto každému, kdo o to projeví zájem, podají vyčerpávající informace.

Oldřich Voráček