Třemi různými cestami se Jiří Petříště může dostat autem ke své chalupě v Oboře. Dvě jsou, jak nám řekl a jak jsme se mohli přesvědčit, ve špatném stavu, třetí vede po soukromých pozemcích. „Nejčastěji používám cestu, která vede po soukromých pozemcích, jejich majitelé to zatím tolerují. Tato cesta je také nejsjízdnější,“ vyjádřil se Petříště. Vdomku v horní části Obory sice bydlí, ale trvale přihlášen je v Tachově. „To je kvůli podnikání. Kdybych si změnil trvalé bydliště, musel bych měnit také veškerou dokumentaci, razítka a podobně. Tak je v Oboře přihlášena zatím jen manželka,“ vysvětluje tachovský podnikatel.

Právě v tom, že není přihlášen, vidí problém, proč je někdy těžké dostat se k domku. „Nejhorší je to v zimě, když nejsou obecní cesty prohrnuty a já se potřebuji dostat do práce. Když jsem žádal obec, aby cesty prohrnovala, řekli mi, že musím být trvale přihlášen,“ uvedl. „To jsme panu Petříštěmu skutečně řekli,“ potvrdilanám starostka Obory Helena Zapletalová. „My cesty pravidelně udržujeme, ale když není pan Petříště trvale přihlášen, nemůže pokaždé vyjít, aby se cesta k němu prohrnula už v pět hodin ráno,“ dodala. Petříště postoj obce nechápe. „Řádně platíme daň z nemovitosti, poplatky za odvoz odpadu a okolí domku i na pozemcích obce udržujeme tak, aby se obec za tyto prostory nemusela stydět.

Ale v podstatě za to trpíme, protože popeláři se k nám nedostanou a musíme vozit popelnici dvě stě metrů k silnici. A cesty jsou v zimě prohrnovány nepravidelně a v létě jsou většinou zarostlé. Vždyť to nařizuje i zákon, že cesty k obydleným objektům musí být udržovány,“ uvedl s tím, že si raději ani nechce představit, jak by se k jejich domku dostávali hasiči nebo sanitka. „My opravdu nemáme prostředky, abychom v současné době stav cest vylepšili,“ brání se starostka. Obec má projekt na rekonstrukci všech místních komunikací, včetně přístupových cest k Petříšťovým. „Ale tento projekt obnáší částku 4,5 milionu korun.

Obora má rozpočet sedm set tisíc a s tím se opravdu mnoho dělat nedá,“ řekla Zapletalová. Stav cest by se podle obce měl zlepšit už letos v létě, včetně přístupu k domku Petříšťových. „Cestu chceme v srpnu rozšiřovat,“ upřesnila oborská starostka s tím, že by ráda vyšla vstříc, ale museli by se obrátit přímo na ni.