V 9:15 hodin vyjde procesí poutníků ke kostelu sv. Anny z plánského náměstí. Obě procesí se potkají u lávky přes železniční trať a společně budou pokračovat do kostela na česko-německou poutní mši svatou, která začne v 10 hodin. Budou ji celebrovat biskup Tomáš Holub z Plzně, Rudolf Woelholzer z Regensburgu a opat Filip Lobkowicz z Teplé.

Po mši bude nejen pro návštěvníky poutě v parčíku pod kostelem sv. Anny připraven koncert smyčcového kvartetu a Melody kvartetu s posezením v barokně vyzdobeném exteriéru a s občerstvením.

SOBOTNÍ PROGRAM ANENSKÉ POUTI V PLANÉ

Většina obyvatel Plané navštíví pouť až v sobotu 27. července. Hlavní program se bude konat převážně na náměstí. Tam vystoupí například kapely Chodovarka, Ponožky pana Semtamťuka, Cirkus Problem či místní kapela T. E. D.

V prostoru náměstí budou též stánky s občerstvením a drobným zbožím. Hlavní program pro děti se bude stejně jako loni konat ve stínu pod stromem za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Děti se mohou těšit na pohádku Jak klaunka Pepina k cirkusu přišla nebo na dílnu dětské akrobacie. A protože se jedná o pouť, nebude chybět lunapark v blízkosti městského parku za školou.

HISTORIE POUTÍSV. ANNY U PLANÉ

Právě před 30 lety, 26. července 1990, těsně po otevření hranic, vyšlo z Mähringu na 1000 poutníků a bylo vypraveno 12 autobusů, aby se věřící mohli pomodlit v kostele sv. Anny u Plané, na kterou se mohli mnoho let přes uzavřené hraniční pásmo pouze dívat.

Tradice poutí ke kostelu sv. Anny u Plané přitom vznikla už ve 13. století, ačkoliv svátek svaté Anny, připadající na 26. červenec, určil papež Řehoř XII. až v roce 1584. Již po mnoho staletí je kostel sv. Anny u Plané vyhledávaným poutním místem a cílem mnoha procesí. Hodně poutníků tu kromě místa k modlitbě nacházelo i zázračný, silně radioaktivní pramen, který odedávna poutníkům vracel zdraví. Tradice poutí byla přerušena až po druhé světové válce, kdy bylo mnoho místního obyvatelstva odsunuto a kostel ponechán svému osudu. Během několika let se tu konalo pár utajených poutí, které svému organizátorovi, páteru Milanu Hejhalovi, přinesly ztrátu státního souhlasu k výkonu duchovenské služby.

Právě až po Sametové revoluci v roce 1990, na svátek sv. Anny, se mohli poutníci do kostela sv. Anny u Plané svobodně vrátit. První podnět přišel od faráře Georga Marii Witt z Tirschenreuthu. Byl to on, který dal impuls k pouti ke sv. Anně u Plané, ne jenom ke kostelíku sv. Anny v Mähringu, který si v roce 1958 vystavěli jako náhradu za ten plánský.

SPOLEK NA OBNOVU KOSTELA SVATÉ ANNY

Přestože byl kostel 50 let nevyužívaný, byl překvapivě dobře zachovalý. V roce 1996 byl založen Spolek na obnovu kostela svaté Anny. V současné době má spolek 75 členů z Německa i Čech. Zpočátku byly v této mohutné barokní stavbě vykonány jen ty nejnutnější opravy. Při pozdějších opravách došlo i na vzácné varhany, na něž si přicházejí s potěšením zahrát špičkoví varhaníci.

Stejně tak, jako má klíče pan farář z Plané, mají klíče i přátelé v Německu, a tak mohou do kostela sv. Anny u Plané vpustit ty, kdo o to požádají.

Petra Tomášková