Kniha se jmenuje Příběhy vepsané do kamene a v podtitulku můžeme zjistit, že kniha popisuje putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska.

„Snažil jsem se zmapovat všechny podstatné kamenné památky obou okresů. To znamená tesané kameny připomínající lovecké úspěchy šlechtických rodů, smírčí kříže, megality, hraniční kameny nejen státní, ale také ty, které značily hranice území jednotlivých panství,“ představil své dílo badatel.

Některé památky, které popisuje publikace, také návštěvníkům křtu promítl. V další práce, jak uvedl, se chce Zdeněk Procházka věnovat dílu barokního umělce Georga Böhma, jehož kamenné plastiky jsou k vidění na různých místech Tachovska, často také v zaniklých pohraničních vesnicích. Velkoformátová kniha, jejíž úvod je dvojjazyčný, bude k dostání v muzeu, informačních střediscích a na dalších místech Tachovska a Domažlicka. Na snímku autor Zdeněk Procházka se svojí knihou Příběhy vepsané do kamene, jejíž pokračování už chystá.