Před několika dny vyšla druhá část publikace nazvané Putování po zaniklých místech Českého lesa. Tentokrát věnovaná tachovské části.

Dvojjazyčná kniha se na více než třech stech stránek zabývá osudy pětačtyřiceti zaniklých obcí, vsí a samot v oblasti samotného Českého lesa, ale i jeho podhůří. V neposlední řadě se věnuje několika sídlům ve vnitrozemí okresu, například vesnicím, které zanikly při stavbě Hracholuské přehrady.

Procházka, jak je jeho zvykem, podává čtenáři ucelený a dokonalý přehled o materiálu, kterému se tentokrát věnoval. A to hned v několika částech.

V úvodní, vytištěné na světle zeleném komfortním papíru, se věnuje historii pohraničních hor, charakteristice území, sídel i lidí v nich žijících. Čtenář se dozví například o řemeslech, kterým se obyvatelstvo věnovalo, o životních podmínkách v minulých staletích i o vývoji pohraničí po druhé světové válce a po odchodu německého obyvatelstva.

Rozsáhlá kapitola je po zásluze věnována železné oponě, budování hraniční signálky a pohraničních rot, devastaci a bourání vesnic, které často sloužily jako střelnice. Autor publikace se věnuje také finanční stráži a v neposlední řadě současnosti a možným osudům pohraniční části Českého lesa v příštích letech.

Několik stránek dále tvoří barevná obrazová příloha. Hlavní část knihy, která vychází ve velkém formátu, je na křídovém papíru věnována popisu jednotlivých vesnic a osad. Informace o každé z nich jsou velmi podrobné a vyčerpávající, včetně údajů o vývoji názvů a o osudech obyvatel. Nechybí bohatý obrazový doprovod s dobovými i současnými fotografiemi a mapkami.

Putování po zaniklých místech Českého lesa na Tachovsku je určitě kniha, kterou je možné doporučit každému.