Na tomto území se však nachází evropsky významná lokalita výskytu chráněných obojživelníků.

Podle Josefa Hrábka ze Stříbra může být prodejem pozemků existence chráněného čolka velkého či kuňky žlutobřiché ohrožena. „Podle mého názoru by se mohlo novým majitelům vyplatit čekat, dokud příroda nevykoná své a až nebude co chránit, cena pozemků vzroste,“ uvedl.

Právě volně bující příroda totiž může být paradoxně faktorem, který může výskyt obojživelníků v lokalitě negativně ovlivnit. „Za plného provozu cvičiště byl povrch neustále narušován, vytvářely se tak různé louže i trvalé tůně, které jsou pro vzácné živočichy potřebné. Po odchodu armády začala plocha zarůstat a stavy vzácných živočichů klesat,“ popsal Hrábek s tím, že stav obojživelníků udržují například amatérští příznivci offroadů, či podobných aktivit, kteří lokalitou občas projíždějí.

Pozemky armáda nabízela formou dražby. „Zájemci se objevili, v současné době se nabídky vyhodnocují a během ledna by měly být výsledky zájemcům oznámeny,“ potvrdili Deníku v Oddělení nakládání nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. Návrhy kupních smluv ovšem podle oddělení na významnou chráněnou lokalitu pamatují a ukládají budoucímu vlastníkovi využití pozemků tak, aby stanoviště, která jsou předmětem ochrany, nebyla narušena. Navíc každý zamýšlený zásah v lokalitě musí být konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody.

Nabídku armády na prodej pozemků bývalého cvičiště projednávalo i stříbrské zastupitelstvo. „Na těchto pozemcích je cesta, která vede k našemu majetku, k vodojemu, a my chceme, aby byla tato cesta z prodeje vyňata, případně aby se cesta stala naším majetkem,“ vysvětlil starosta Václav Votava. „Případné odkoupení pozemků jsme také zvažovali, ale pro další rozvoj města nejsou tyto lokality významné, ani územní plán s nimi nepočítá jako s pozemky pro zástavbu,“ dodal.

Z nehody autobusu u Malovic.
Autobus boural na přejezdu