Mělo jediný bod – předání čestného občanství stříbrskému rodákovi profesoru, doktoru, inženýrovi Pavlu Novákovi. Slavnost se konala v obřadní síni radnice.

Mimořádně skromně působící Pavel Novák je světově uznávaným vědcem v oboru hydrauliky. Do Stříbra přijel s manželkou.

Narodil se v roce 1918 v Benešově ulici. Je jediným dosud žijícím židovským obyvatelem Stříbra. V březnu 1939 se mu podařilo utéct do Velké Británie. Ostatní příslušníci jeho rodiny zahynuli v koncentračních táborech.

Po válce se vrátil do Prahy, působil v různých funkcích ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. V roce 1968 odcházel opět do emigrace ve Velké Británii, kde žije dodnes. Má řadu nejvyšších vědeckých ocenění z Japonska, Francie, Velké Británie, Austrálie , USA i z Česka. Zůstal občanem České republiky. I ve svém pokročilém věku jezdí na návštěvu bývalé vlasti každoročně, v loňském roce navštívil také Stříbro.

„Přijímám toto ocenění s pýchou a pokorou,“ řekl profesor Novák. „Při této příležitosti vzpomínám na své rodiče a sestru. Na tatínka, jak spěchá ze železniční stanice, kde dělal zástupce přednosty. Na maminku, která ho vždy netrpělivě očekávala v domku v Benešově ulici. Na černookou sestru, která byla o sedm let starší, jak jde ze školy. Vyrostla v krásnou ženu,“ vzpomínal na dětství prožité ve Stříbře.

„Co jsem já? Středoevropan židovského původu žijící v Anglii. Stříbro je krásné město ležící uprostřed Evropy. Je tedy také středoevropské. To mě spojuje s městem, jehož čestným občanem se dneska stávám. Co mu mohu slíbit? Že mu neudělám ostudu a budu si tohoto ocenění vážit,“ zakončil své vyznání.

Starosta Bohuslav Červený prozradil, že profesor Novák se věnuje malbě a městu věnoval svůj obraz. Stříbro po roce 1990 udělilo čestné členství už osmi osobnostem, Pavel Novák je devátým.