Plány rozvoje byl radními schválen. „Vychází z potřeby budování města a spádových obcí, finančních možností a získaných prostředků z přidělených dotací. Jeho úkolem je, mimo jiné, zlepšení vzhledu města, obnova dřívějších hodnot a zlepšení životních podmínek obyvatel,“ uvedl Miloslav Kunt, starosta Přimdy. Program je rozdělen do čtyř bodů. Zahrnuje akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akce k údržbě veřejného prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury, akce osvětové a kulturní a akce pro zapojení obce do života regionu.

Jeho součástí jsou kromě jiných zpracování územního plánu města a všech spádových obcí podle nového stavebního zákona, zpacování projektové dokomentace na rekonstrukci náměstí v Přimdě. „Plán rozvoje pamatuje například i na opravy bytového fondu, výměnu oken a rekonstrukci střechy naší školy a opravy řady církevních památek,“ připomněl Kunt. Mezi akce pro zapojení obce do života regionu program počítá i s podporou společných projektů Mikroregionu Borsko a spoluprací s ostatními obcemi v regionu při rozvoji kultury, služeb a cestovního ruchu. „Zahrnuta je zde i oprava zařízení přimdské naučné stezky,“ dodal starosta.