Rozšíření se bude budovat v rámci několikaleté rozsáhlé rekonstrukce, o které jsme již dříve informovali. „Dojde na navýšení Rajského dvora. V této části se budou dělat také nové průchody. Knihovna Windischgrätzů se bude reinstalovat a objeví se zde také nové expozice, které přiblíží historii rodu, připomenou knížete Alfréda a další významné zástupce. Jednou z novinek bude také ukázka hospodářského využití kláštera. To byl především pivovar,“ s úsměvem popsal plány kastelán kláštera v Kladrubech Milan Zoubek. Jak dále dodal, další expozice by se měla zaměřit na novodobější historii, a to na dění za dob druhé světové války a poválečné období. Vzhledem k poloze kláštera bude i tato část velmi zajímavá.

Více již prozradil Milan Zoubek. „Vzhledem k tomu, že se nacházíme v Sudetech, kde docházelo k odsunu německého obyvatelstva, je tato část historie s klášterem také spjata. Budeme chtít tedy návštěvníkům ukázat, jak to tenkrát vypadalo.“

Nová pohotovost pro dospělé v Tachově se přestěhovala do světlejších a důstojnějších prostor.
Pohotovost pro dospělé změnila sídlo i poskytovatele. Pro pacienty se nic nemění

V novinkách nebude rozhodně opomenuta ani doba, kdy klášter sloužil ještě ke svým původním účelům. Klášterní část prohlídek do budoucna nabídne model stavby, či více z historie. Dojde také k obnovení mnišských cel, které se budou nacházet v ambitových chodbách. „Máme sepsaný inventář z dob, kdy se klášter rušil. V něm je sepsáno, co se v celách nacházelo. Tudíž uděláme tři mnišské cely, přímo personifikované na konkrétního mnicha i se jménem. Pak zde bude noviciát, který ukáže přípravu mnichů na vstup do řádu. Celý tento projekt je vlastně nazván Život v řádu, takže to bude hlavně o tom, jak vypadal denní režim, ale i o tom, jaké podmínky byly pro vstup do řádu. Krom noviciátu připravujeme i něco ve stylu barokní lékárny a další věci, kterými se mniši zabývali během volného času,“ dále řekl kastelán kladrubského kláštera.

Na tyto a další bezesporu lákavé novinky si budou muset návštěvníci ještě nějakou dobu počkat. Nové části prohlídkových okruhů a další rekonstrukce, které budou bohužel do dalších let znamenat i omezení běžného provozu, by měly být hotovy do roku 2021.

Celkově by vše mělo vyjít na částku pohybující se kolem 120 milionů.

Betlémské světlo
Skauti přivezli Betlémské světlo na Tachovsko. Rozdají ho lidem