Předvedli i krátké vystoupení, jak herecké tak hudební. „V Jízdárně vystupují skutečné postavy, které zde opravdu v 19. století byly. Venku pak byly k vidění postavy spíš pro děti, aby to mělo takovou strašidelnou atmosféru, ale zároveň zábavnou a odpočinkovou formou. Samozřejmě je to zasazené do historie té osady, takže tu vystupují strašidla jako je hejkal nebo duch hraběnky,“ řekl Deníku kastelán Jízdárny Pavel Voltr a dodal, že návštěvnost se pohybovala kolem 250 návštěvníků.

Na akci se mimo jiné podílelo kolem dvaceti lidí, bez jejichž pomoci by prohlídka neměla takovou úspěšnost, a to je například sbor dobrovolných hasičů nebo žáci základní umělecké školy.