Podle starosty Stříbra Václava Votavy se jedná o velmi prospěšnou věc. „Při práci na projektu jsme odhalili silné i slabé stránky provozu ve městě. Přesněji jsme určili nebezpečná a kritická místa a projekt nám dává návod, jak pracovat na jejich odstranění,“ vyjádřil se starosta a dodal, že s určováním nebezpečných míst pomáhala veřejnost, zapojili se také žáci stříbrských škol.

Jedním z nejhorších míst pro chodce je podle výstupů CityWalk křižovatka hlavní silnice s odbočkou k nádraží a dále na Kladruby. „Na tomto místě nejsou vůbec vyřešeny přechody pro chodce, problémová je tato křižovatka i pro motoristy,“ uvedl Votava.

V současnosti se podle jeho slov už společně pracuje na vyřešení této problémové lokality, aby se stala pro chodce i motoristy bezpečnější.

Cílem projektu City Walk je zpřístupnění měst pro pěší a nemotorovou dopravu. „Má zlepšit podmínky pro chodce či cyklisty a upozornit na stále aktuálnější problém se snižováním emisí nejen z dopravy,“ vysvětlil konzultant agentury Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Karel Baudyš.

„Výsledkem spolupráce mnoha expertů nejen z oblasti dopravy je Koncepce pěší a nemotorové dopravy ve Stříbře,“ uvedl dále s tím, že studie představuje základní koncepční materiál pro dlouhodobé a systematické plánování opatření na dopravní síti města, která by měla zlepšit pěší dostupnost a prostupnost města, bezpečnost a pohodlí pěších i ostatních uživatelů nemotorové dopravy.

Díky dotazníkům na občany Stříbra se podařilo zjistit zásadní závady infrastruktury, například chybějící chodníky či přechody, nebo chybějící infrastrukturu pro cyklisty či nedostatečná opatření vedoucí ke zklidnění dopravy.