Další ze zajímavých míst Tachovska, spjatým svými dějinami s někdejším panským sídlem, je obec Jemnice, ležící přibližně na půli cesty mezi Tachovem a Borem.

Existence tvrze či jiného typu panského domu s dvorcem se přitom opírá pouze o hrst písemných zmínek. Podle predikátu jistého Pavlíka psaného jako „Pavliconis in Gemnicz“, připomínaného k roku 1379, odborníci usuzují také na případný dům, šlechtické sídlo zmíněné osoby.
Další důležitou historickou postavou byl Prokop z Jemnice, díky jemuž se lze domnívat, že středověká tvrz v Jemnici stála ještě i v bouřlivém roce 1420. Tento majitel jemnické tvrze v blouznivé atmosféře dobového náboženského konfliktu dokonce vypověděl nepřátelství Pražanům.

Předpokládá se tedy, že užívané panské sídlo zde stávalo nejméně ve 14. a v 15. století, možná přetrvávalo až do roku 1566, kdy čteme o jakési Dorotě Keřovské z Nalžov a na Jemnici. I když popravdě, tato hrstička zmínek je pouze teoretickým vodítkem. Zanikla jemnická tvrz kolem poloviny 16. století? Nebo snad přetrvala celá budova či alespoň část původního zdiva tvrze v některé ze staveb areálu jemnického barokního vrchnostenského dvora? Nevíme. Popravdě, zmíněné panské sídlo sice na základě indicií v Jemnici s největší pravděpodobností stálo, bohužel však nejsme schopni říci kde.
Pokud jde o zmíněný dvůr, který byl v literatuře koncem dvacátého století ještě popisován jako pravidelně vystavěný areál ležící na čtvercovém půdorysu, kde nejstarší dochované budovy by měly být datovány teprve do 18. století.

Pokud tedy nedošlo k začlenění starší zástavby do nového areálu, na což nemáme žádné důkazy, vznik dvora i pokud jde o zvolené dispoziční řešení, odkazuje ke zcela jiné historické periodě i souvislostem.

Samotná obec se pak vztahovala v novějších dějinách především k blízkému Kočovu. Ti, kdo Jemnici na Tachovsku navštívili během období krátce po sametové revoluci mohli být poněkud šokováni zchátralým stavem tamějších budov, což vedlo k označení obce jako zpola rozpadlé.
I tak díky zajímavým byť nepočetným historickým zmínkám stojí milovníku dějin do Jemnice zavítat i pokusit se zapřemýšlet nad polohou někdejší tvrze odbojného pana Prokopa a jeho předků i následovníků.

David Růžička