Organizátoři sázejí na spojení různých hudebních žánrů doplněném o divadelní inscenace a hrané scénky.

Název Prokopnutí nese festival podle pouti ke svatému Prokopu, jež se právě v té době ve Starém Sedlišti koná. Program proto začíná bohoslužbou v kostele svatého Prokopa a Oldřicha ve 14 hodin.

Po mši následuje zahájení samotného festivalu, jehož se ujme Lidová muzika z Chrástu. Následovat bude představení plzeňských ochotníků. Na pódium poté nastoupí folkové Duo my tři z Plzně. Jako zástupci jazzu se představí formace z Plzně Vojtěch Kaše Quartet. Dále zahraje Skavare a festival ukončí pražští Christmas Brass Band.

Základnu zajišťuje rekonstruovaná fara, festival se koná v areálu její zahrady. Akci bude sekundárně doprovázet i výstava obrazů malíře Josefa Antoše a prohlídky kostela.

Pořadatelé si za hlavní cíl kladou hlavně spokojenost návštěvníků.

Během akce bude zajištěno občerstvení a zájemci mohou také přespat ve vlastních stanech v prostoru farní zahrady. Vstupné je dobrovolné.

Veronika Černá, Eva Fojtíčková