Dětský průvodce světem rozvodu začne 25. února a cyklus potrvá do května, jedná se o dvanáct setkání. "Kroužek je určen dětem od sedmi do dvanácti let a ještě několik volných míst máme, řekla Deníku Kristýna Stolcová, která kroužek povede.

Cílem projektu je snaha ulehčit dětem změnu, která se aktuálně v jejich životě odehrává. "Jde především o to pomoci dětem porozumět této změně," upřesnila Stolcová s tím, že zmíněná věková skupina je záměrně určena kvůli hravosti. "Celý kroužek je veden hravou formou. Snažíme se, aby to děti bavilo, aby se cítily bezpečně. Aby uměly mluvit o tom, co se v jejich okolí děje."

Děti celým cyklem provází skřítek Emouš, který klade otázky k různým aktivitám, o nichž se pak ve skupině mluví. "Po celou dobu jsme v kontaktu se zakladatelkou tohoto projektu, se kterou vlastně vše konzultujeme po odborné stránce," doplnila.

V Tachově už mají zkušenosti ze dvou ročníků. Jednou z podmínek je nepředávat dál (rodičům, na soud apod.) informace, které se při kroužku lektorky dozví. "Jde o to, aby se děti opravdu cítily bezpečně a sdílely s námi myšlenky, které se doma třeba netroufají říct. Rodiče mají během celého kroužku možnost s námi konzultovat situaci, ale vždycky je to se souhlasem toho dítěte." Na konci kroužku pak sami rodiče hodnotí, zda je na dítěti vidět nějaká změna. "Zpětnou vazbu máme od rodičů i z uplynulých dvou ročníků. Nejčastěji se opakovalo, že děti dokáží o situaci více hovořit, nebojí se mluvit, nebojí se zeptat."

Zájemci o kroužek se mohou ohlásit přímo v Centru podpory rodiny. "Pokud by zájem byl větší, než je kapacita, což se nám stalo loni, máme vždy naplánované dva běhy. Jeden jarní, druhý na podzim," dodala Stolcová.