Paní ředitelko, kolik dětí navštěvuje rozvadovskou mateřinku?

Letos máme zapsáno dvacet dětí. Kapacita ale ještě naplněná není, mohli bychom ještě přijmout dalších pět. Přesto si ale myslím, že současný počet je optimální.

V některých školkách se rodiče setkávají s problémem umístění svých ratolestí. Zejména, pokud nemají v místě trvalé bydliště. Jak je to u vás?

Také my máme přihlášeny pouze místní děti. Pokud by ale kapacita dostačovala, nebránili bychom se přijmout i mimorozvadovské. Zatím se nestalo, abych někoho nepřijala.

Jak to máte s rozpočtem na chod mateřinky? Je dostačující?

Ročně se pohybuje okolo půl milionu korun. Do obecního rozpočtu vlastně přicházíme s návrhem, který obecní zastupitelé bez problémů schválí.

Jaké akce během roku pro děti připravujete?

Vedle řady divadelních představení jsou to například výlety. Spolupracujeme také s přimdskou mateřskou školou. Jedná se o vzájemné návštěvy spojené s nejrůznějším programem. Úzce spolupracujeme také se zdejší základní školou. Výjimkou nejsou ani akce pro naše starší spoluobčany.

Co děti, které vzhledem k začátku školní docházky opouštějí školku… Vracejí se k vám rády?

Ano. Prvňáčci se často přicházejí pochlubit se svým prvním vysvědčením.

Je něco, co vás jako ředitelku trápí?

Dělá nám problémy to, že můžeme zaměstnávat provozní pracovníky pouze na zkrácený úvazek. Není to pro ně totiž finančně přínosné, takže nám často odcházejí. Zaměstnat někoho na plný úvazek si ale nemůžeme dovolit.