V Zárečné se opět učí ve třech třídách prvního a ve třech třídách druhého ročníku. "Naprostá většina dětí do školy přišla, tomu jsme rádi. Veškerá hygienická opatření, která jsme dělali na jaře, máme v současné době taky, i když s některými úpravami," řekl Deníku ředitel školy Zdeněk Hnát.

Oproti jarním opatřením je ale jedna podstatná změna. "Jedním z těch důležitějších, ale méně příjemných je, že musí mít roušku i ve třídě při vyučování," dodal.

Dalším organizačním opatřením, s nímž si musela Zárečná poradit, je počet oddělení v družině. Těch je stabilně pět, ale protože je nyní ve škole šest tříd, zřídila škola ještě jedno oddělení školní družiny. Zvláštní režim panuje také o přestávkách, připraven je harmonogram, kdy mohou jít děti na chodby, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Označeny jsou také kabinky na záchodech, každá je určena pro jednu třídu. V neposlední řadě mohou učitelky s dětmi jít kdykoliv ven na čerstvý vzduch.

Přes všechna hygienická opatření jsou děti ve škole rády a těšily se do ní, jak sborově potvrdily při dotazu v jedné z prvních tříd.

Ve škole začala fungovat i kuchyně. "Otevřeli jsme dnes také stravovací pavilon a tam už jsou také rozděleny prostory a určeny časy, kdy mohou třídy chodit na oběd," doplnil ředitel s tím, že kuchyně vaří i pro zaměstnance a děti, které jsou zatím doma, jídlo si budou odnášet v jídlonosičích. Stejně tak veřejnost, pro kterou se ve školní kuchyni rovněž začalo vařit.