V budově nynější Slavie měli své komando. Četnická kasárna byla ve státní české škole. Již se vzdávají první vojáci, za tankem vyjíždí několik Jeepů, američtí vojáci seskakují a vbíhají do domů a hledají zbraně. Vyhláška vyzývá obyvatelstvo, aby odvedlo veškeré zbraně, dalekohledy a fotografické přístroje.

Zajatci jsou shromáždění v budově gymnázia, velitel posádky se usadil v domě instalatéra Brauna. U kašny je postaven kulomet. Vjíždí několik dalších tanků, dvacet, třicet, čtyřicet uhání šíleně chodovoplánskou silnicí a zastavuje na náměstí. Vojáci seskakují a vnikají do domů, ostatní tanky obklíčí město. Je stanovena uzavírací hodina na 19 hodin.

close Z kroniky Plané. info Zdroj: Repro zoom_in Z kroniky Plané.

Dne 7. května projíždí nadporučík zahraniční anglické armády pan Poláčik a dává panu Kožnarovi dokument, kterým ho pověřuje kontrolovat činnost zdejšího německého starosty a vyjíždí dále do Chebu, aby organizoval další revoluční národní výbory. Hlásí se několik Němců z koncentračních táborů a pomáhají v pořádkové službě. Z Chebu přichází do města pěšky nynější generál vojenské akademie v Hranicích Simon Drkač, přespal zde a odjíždí druhý den na Ministerstvo národní obrany.

Dne 21. května vysílá sem repatriační komise pana Vlasáka, aby zajistil finanční a hospodářské záležitosti města…

Kronika dále popisuje osídlování pohraničí.

Každá válka uvolňuje morálku lidí. Objevují se některé zjevy pokřivených charakterů. Boží mlýny melou pomalu a však jistě. Bylo možno pozorovati tři skupiny lidí. Ti první přišli, aby se ihned obohatili. Ti druzí setrvali delší dobu v domnění že nadešla doba, kdy je možno bez práce lehce žíti. Ti třetí, bohudíky nejpočetnější, přišli, aby našli nový domov a poctivou práci. Není úkolem této kroniky těmito zjevy se zabývati. Přenechávám to povolanějším, kteří mají možnost zhodnotit tuto dobu v širším pojetí…

Kronika dále hovoří o Americké armádě: “Dne 26. listopadu 1945 opustila okupační armáda americká město a stáhla se k západní hranici Československého státu.”