V objektu v současné době sídlí Regionální vzdělávací a informační středisko (Revis), které si oslavy osmdesátého výročí vezme pod svá křídla. „Při této příležitosti chceme uspořádat výstavu fotografií, které historii objektu připomenou,“ uvedla Lenka Chybová z Revisu.

„Žádáme pamětníky, aby zapátrali ve svých archivech a zapůjčili nám fotografie spojené s historií objektu nebo zajímavé dokumenty a cenné informace týkajících se jeho fungování,“ vyzývá manažerka vzdělávání. Do programu oslav, které se uskuteční v pátek 21. listopadu, bude kromě jiného zahrnuto setkání s lidmi spjatými z historií budovy. „Poděkujeme jim za práci ve školství a předáme upomínkové listy,“ řekl ředitel Revisu Jan Petruň. Své příspěvky, fotografie a dokumenty můžete do 31. října odevzdat buď přímo v recepci budovy nebo je zaslat na adresu REVIS, Školní 1094, 347 01, Tachov.