„Čtyři milníky jsou věnovány čtyřem osobnostem, které jsou s historií Zlaté cesty a s dějinami česko bavorského příhraničí spjaty. První milník věnujeme Karlu IV.,“ informoval jeden z iniciátorů akce Roman Soukup. Další milníky jsou věnovány svatému Vojtěchovi, Janu Husovi a Janu Lucemburskému. Stát by měly v dalších městech na původní Zlaté cestě – jeden v Tachově, další u myslivny u Obory a poslední v Bärnau. „V Tachově bude milník stát u lávky pod náměstím, na břehu Mže,“ doplnil Soukup. Autorem výtvarného řešení milníků je akademický sochař Jaroslav Šindelář. Jak kamenné památníky vznikaly, mohli pozorovat návštěvníci letošních Historických slavností v Tachově, kde v dolní části náměstí členové obou sdružení milníky tesali.