Zástupci Stříbra vymezili na nápady obyvatel částku 300 tisíc korun. Pro inspiraci občanů přišli se svými nápady i pracovníci Městského úřadu ve Stříbře. Jedním z nápadů je pořízení interaktivních tabulí pro zkvalitnění orientace ve městě.

S tímto zajímavým plánem přišla vedoucí finančního odboru Bohdana Bartoňková. Starosta města Karel Lukeš zase přišel s nápadem zastřešit kostel svaté Máří Magdalény.

„Líbilo by se mi vybudování jednoduchých feratových cest na skalním ostrohu v městském parku a lanová lávka nad sříbrskými vodopády,“ sdělil svou vizi tajemník městského úřadu Radek Strankmüller.

Prostor na plány k využití části městského rozpočtu, ale mají i další občané. Pro ně je na tento čtvrtek připravena přednáška, která vysvětlí podrobnosti tohoto projektu.