Wetzler se ujal funkce 4. prosince roku 1990 a starostou Tachova byl jedno volební období. V roce 1994 jej pak vystřídal Přemysl Kačírek. S Wetzlerem se několikrát pracovně i osobně setkal i současný starosta města Ladislav Macák. „S panem Wetzlerem jsme se občas potkávali při různých příležitostech a pamatuji si ho jako vždy usměvavého člověka,“ zavzpomínal Macák. Rozloučení s prvním polistopadovým starostou města se uskutečnilo pouze v úzkém rodinném kruhu.