První zářijový den nebude přelomový jen pro děti školou povinné, ale také pro zdravotnickou záchrannou službu na Tachovsku. Na nově zřizovaném stanovišti v Sokolovské ulici se v současné době provádí veškeré dokončovací práce. „Klíčovým momentem bude pro nás právě první září sedm hodin ráno. Skupina rychlé lékařské pomoci z Plané přejede na nové stanoviště v Tachově a bude pokračovat v činnosti odtud,“ uvedl vedoucí lékař oblasti Karel Lysý.

Celkem pět vozidel záchranářů bude totiž vyjíždět z nových prostor. „Dvě takzvaně ostré, jedno bude v záloze, jeden terénní vůz a oktávia,“ přiblížil vedoucí lékař .

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v oblasti Tachov má v současnosti dvě stanoviště. V Plané, kde jsou dvě výjezdové skupiny, rychlé lékařské a rychlé zdravotnické pomoci. V Tachově je jedna výjezdová skupina, a to bez lékaře. „Naším dlohodobým záměrem je rozumné a účelné přeskupení zdravotnických sil ve prospěch spádu s větším počtem obyvatel. Tachov a k němu příslušné obce mají v součtu výrazně větší počet obyvatel, než Plánsko,“ vysvětlil Lysý.

Zdravotníci čekali na to, až bude k dispozici vhodný objekt, aby mohli soustředit dvě výjezdové skupiny. Tím se stala bývalá budova Správy a údržby silnic Stříbro. „Nebylo potřeba tento objekt kupovat, protože je v majetku Plzeňského kraje. Byl nám nabídnut a dnes jsme ve finiši. Je zde pracovní ruch. Stanovili jsme si totiž cíl, spustit naplno provoz prvního září. K tomuto kroku jsme našli pochopení ze strany stavebního odboru v Tachově a dalších schvalujících složek,“ řekl.

To potvrzuje ředitel ZZS Plzeňského kraje Ivo Rada. „Dostali jsme od stavebního úřadu rozhodnutí o předčasném používání stavby,“ uvedl. „Nemáme zatím kolaudaci. Je před námi ještě náročná fáze plynofikace a zajištění vytápění plynovým kotlem,“ doplňuje Lysý.
Obě současná výjezdová stanoviště jsou plně v provozu. „Přesto našim pracovníkům doslova bereme židle a dáváme je sem na nové pracoviště. Je to trochu stres, ale prvního září spouštíme provoz,“ ujistil Lysý.
Na novém pracovišti v Tachově bude zaměstnáno dvacet šest lidí.

Co se stane po zavolání na 155

Dispečerka v Plzni přijme výzvu od volajícího, vyhodnotí ji a rozhodne. Zpráva pak přijde přes internet na výjezdové stanoviště v Tachově v podobě textu a mluvené výzvy, která je slyšet po celém objektu. Stejný text se objeví na navigačním přístroji v sanitním voze. Uvedeno je kam zdravotníci jedou, k jakému případu a také telefonní číslo volajícího. Posádka vozu je prostřednictvím navigace směrována přímo na místo události. Operační středisko vidí pohyb sanitky na monitoru a v případě bloudění může vůz přesměrovat. Sanitka pak veze pacienta do cílového zdravotnického zařízení.