NEHODA PŘI SÁŇKOVÁNÍ

K výše psané došlo před dvěma dny v Bezdružicích. Přestože jest povšechně úředně vyhláškami zakázáno, jezditi ve městech na sáňkách neb lyžích, spousta milovníkův těchto zábav zákazu nedbá neb ohrožuje nejen svoje zdraví, ale taktéž zdraví obyvatelův města. V jedné z ulic města Bezdružice prohánějí se již řadu let výrostkové, ale taktéž dospělí, na sáňkách, prknech neb pytlích se slámou. Stejnou řádku rokův bojují obyvatelé této ulice, ale taktéž tamní radní s tím, aby nedovolenou zábavu omezila neb zcela z města vymýtila. Namnoze za tím jest především skutečnost, že několik obyvatel dané ulice si již nesčetněkrát přivodilo úraz, poté co uklouzlo a upadlo na ledem pokrytou dlažbu.

Nyní se však nedovolená zábava jejím účastníkům zle vymstila. O sedmé hodině večerní proháněli se ulicí dva pomocníci nejmenovaného mistra řeznického z Bezdružic. Dlužno podotknouti, že oba chlapci, ve věku 15ti rokův, byli na tomto místě pravidelnými hosty a patřili k těm nevychovancům, jenž uráželi místní rozhořčené obyvatele, když je za jejich nevychovanost kárali. Bylo již značné šero, a tak si žádný z chlapcův nevšiml, že před jedním domem stojí zaparkovaný velký vůz.

Tento vůz stál přesně v místě, kudy oba chlapci běžně projížděli vysokou rychlostí. Z horní části ulice, odkud vždycky vyjížděli, by si nebývali vozu všimli, byť by bylo denní světlo. Stál totiž pod horizontem svahu. Chlapci jezdili v těsném závěsu za sebou, takže riskovali ještě mnohem více, než bylo běžné. Tropili při tom značný povyk, takže obyvatelé ulice dobře věděli, kdo se jim právě prohání pod okny. Toho večera značně mrzlo a ledová dráha byla velmi kluzká.

Chlapci si přinesli pytle nacpané slámou a ihned vyrazili na v plném trysku dolů. Prvý z chlapcův sledoval dráhu před sebou pozorněji a tak si na poslední chvíli povšiml velkého tmavého předmětu. Překulil se tedy na levý bok a do vozu tak narazil pravou stranou trupu. Hned za ním jel jeho kamarád, avšak tento nestihl včas reagovati a srazil se s vozem čelně. Ve vysoké rychlosti pod něj zajel a zůstal zaklíněn zhruba v půli. Obyvatelé ulice se k nim zakrátko seběhli a přinesli s sebou světlo, aby vůbec zjistili, co se oběma chlapcům stalo. Prvý z nich utrpěl zlomeninu obou zápěstí, přičemž si rozdrtil tři prsty na pravé ruce, to jak jej naráz vymrštil na zeď přilehlého domu.

Navíc měl ošklivě zhmožděný celý pravý bok těla. Druhý z chlapcův si vykloubil obě ramena, přičemž si zlomil pravou ruku v několika místech tak nešťastně, že mu bude zřejmě amputována. Navíc si zle pohmoždil břicho a hrudník. Z pod vozu jej vyprošťovalo celkem pět dospělých mužův. Oba chlapci byli převezeni k okamžitému ošetření do Teplé a odtud rovnou do Karlových Varů, natolik se zdál ošetřujícímu lékaři vážný jejich tělesný stav. Ulice jest nyní zbavována ledového povrchu a pravidelně posypávána popelem, neboť již druhý den po této nešťastné události, jezdili v tomto místě další nevychovanci.

SEBEVRAŽDA

O uplynulém úterku, v noci, zmizela z domova v Miliřích u Tachova manželka tamního soustružníka perleti, pana Johanna Hochmutha, paní Barbara Hochmuthová. Po krátkém hledání bylo její tělo objeveno v nedaleké studni, kam předtím sama skočila.

Podle vyšetřujících orgánův nelze určiti, z jakého důvodu tento čin spáchala, neboť žena po sobě nezanechala žádný dopis na rozloučenou neb manžel a příbuzní nedovedli vysvětliti, co ji k tomu mohlo přivésti. Hledání nebohé ženy se účastnila téměř celá ves, tak byla tato žena u lidí oblíbená. Manželství bylo bezdětné, avšak nikoliv nešťastné, jak někteří z přítomných policii namlouvali.

Vzhledem k silným mrazům, jenž v současnosti panují, nelze ženu v dohledném čase pohřbíti. O posledním rozloučení s touto vás budeme informovati.

Miroslav Vetrák