Oproti v létě téměř všudypřítomným čápům, potápku černokrkou na Tachovsku naleznete jen stěží. „Bohužel patří mezi druhy, které na Tachovsku již skoro vymizely. 
I v celé České republice značně poklesla," uvedl ornitolog Pavel Řepa a dodal, že podle hnízdních atlasů ptáků ČR mezi roky 1973-78 a 2001-3 kleslo její rozšíření v ČR ze zhruba 36 procent území na málo přes 20 procent, a celkový počet hnízdících párů klesl z 2300 na několik set.

Potápka černokrká na Tachovsku hnízdila na několika rybnících v malých koloniích o 10 maximálně 20 párech. „Dávala přednost rybníkům, kde byly i kolonie racka chechtavého. Po úpravách rybničních břehů těžkou mechanizací na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy byly zničeny porosty bahenních rostlin v litorální zóně rybníků, začala mizet a v devadesátých letech byla již velmi vzácná," popsal dále Řepa.

Poslední doklad o hnízdění u nás je z roku 2001. „Po roce 2010 se začaly občas potápky černokrké v jarní době objevovat a loni byla viděna i v průběhu hnízdní sezóny. Máme tedy naději v její na pozvolný návrat," okomentoval pozitivně ornitolog.

Podle odborníků byla hlavní příčinou zmizení potápky černokrké destrukce litorálu a také nedostatek potravy vyvolaný velkým konkurenčním tlakem ryb na intenzifikačních rybnících. Svůj vliv mělo asi i vymizení racka chechtavého z našich rybníků.
Česká společnost ornitologická (ČSO) hovoří o letošním ptáku roku jako o krásném a elegantním ptáku, který je ztělesněním problémů, ve kterých se nacházejí české a moravské rybníky.

„Nádherně a nápadně zbarvená potápka černokrká je veřejnosti téměř neznámá. Ještě nedávno hojný ptačí druh z Česka již téměř vymizel. Na jeho záchranu ale rozhodně není pozdě," podotkl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek s tím, že se počty potápek černokrkých u nás dramaticky měnily. V padesátých a šedesátých letech hnízdily potápky černokrké v koloniích i o několika stovkách párů. V roce 2014 se podařilo najít v celé republicecelkem jen 50 hnízd. „Takto drastický pokles dříve silné populace nemá v evropském kontextu obdoby. Podobná situace není ani v okolních zemích, například v Polsku či Německu se potápkám stále daří dobře. Příčiny úbytku tedy musíme hledat u nás doma," dodal Zdeněk Vermouzek.

Česká společnost ornitologická v letošním roce zaměřuje svou pozornost na mokřady. Potápka černokrká je typickým ptákem rybníků a dobře odráží všechny jejich problémy. Její potravu tvoří především různí vodní korýši a larvy hmyzu. Protože se při lovu řídí zrakem, k životu potřebuje rybníky s čistou vodou plné nejrůznějších forem života (učeně „biodiverzity"). Podle přítomnosti potápek tedy na první pohled poznáme „zdraví" toho kterého rybníka. Lokality s jejich výskytem patří u nás nejen z ornitologického hlediska k těm nejcennějším.

Hlavním důvodem úbytku potápek je příliš intenzivní chov kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, jednak přímo kalí vodu, jednak zcela změní složení živočichů i rostlin ve vodě. Druhým problémem je nadměrné množství fosforu, který se do vody dostává z okolních polí. Velké množství fosforu vede k nedostatku kyslíku ve vodě, která se pak mění v páchnoucí hnědou břečku.

Viděli jste na Tachovsku 
potápku černokrkou? 
Dejte nám vědět do redakce na redakce.tachovsky@denik.cz