„Ptákem roku se nemusí stát jen vzácný a ohrožený druh. I červenka, která patří mezi 15 nejběžnějších ptáků Česka, nám poskytne dostatek prostoru pro poznávání přírodních tajemství i pro zamyšlení, co všechno bychom mohli ve svém okolí změnit k lepšímu," uvedl Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

Nebezpečí hrozící i rozšířeným druhům ornitologové spatřují ve velkých prosklených plochách, jakými jsou například autobusové zastávky. „Třeba ta u Rybeny v Tachově a podobné další. Ptáci, kteří letí i šedesátikilometrovou rychlostí, průhlednou plochu nevidí a narážejí do ní," přiblížil jeden z konkrétních příkladů ornitolog Karel Machač s tím, že podobné ale podstatně větší průhledné plochy jsou v okolí dálnice a železničního koridoru, postavené jako protihlukové bariéry. „Přitom stačí tyto skleněné plochy opticky rozdělit na menší části. Dnes se ukazuje, že mnohdy nestačí jen nalepená silueta dravce. Na to si ptáci postupně přivyknou, lepším řešením jsou pruhy nebo třeba polepy v podobě květin či dalších grafických symbolů," navrhuje ornitolog.Červenka obecná.

„Při obrovských počtech ptáků zabitých o sklo je až s podivem, že třeba červenek může vůbec přibývat. Vysvětluje to jen obrovská nadprodukce potomstva, ke které v přírodě dochází. Například každá samička červenky vyvede zhruba sedm mláďat ročně. Ale rozhodně ne proto, aby se tato mláďata zabíjela o bez rozmyslu postavené skleněné stěny," zdůraznil Vermouzek.

Červenky jsou nenápadní ptáčci velicí přibližně jako vrabec. „Jde sice o hojný druh, ale málo ho lidé vidí. Červenka je totiž velice plachá, a žije dosti skrytým způsobem života. Tady v Tachově k Minerálce jsou dva hnízdní páry, ale málokdo je tu uvidí právě pro jejich plachost," řekl ornitolog Machač.

Zdroj: Youtube

Hojná, ale skrytá

Podle ornitologů červenku všímavý a pozorný pozorovatel nalezne takřka všude. Melancholický zpěv červenky můžeme slyšet ze stinných lesů, zarostlých břehů řek i z městských parků nebo z udržovaných zahrad. Podmínkou pro zdárný život tohoto sympatického ptáčka je jen trocha hustšího porostu a křoví v okolí.
Na pohled vypadají červenky něžně, ale jsou to velcí rváči. Dokonce každá desátá dospělá červenka končí svůj život na následky soubojů. A boje nejsou jen výsadou samečků. Kromě doby hnízdění má každá červenka, bez ohledu na pohlaví, své vlastní teritorium, které urputně brání před všemi příslušníky svého druhu a často i před ostatními ptáky. Jako signál k útoku přitom slouží právě červená náprsenka protivníka.

„Zajímavostí, která bude zřejmě v ptačí říši rozšířenější, než si myslíme, jsou zpívající samičky. Je to ovšem pochopitelné, když víme, že i samičky si potřebují vyznačovat a hájit teritorium, k čemuž slouží právě zpěv," dále uvedl Zdeněk Vermouzek.

Usnadnit život červenkám v našem okolí není složité. Hlavně majitelé zahrad se mohou zamyslet, zda nejsou červenka a kos lepší, než chemicky ošetřený trávník. A zda by hromada větví ze zimní prořezávky nemohla zůstat na zahradě až do podzimu. Nejhorší je potom kácení křovin nebo pálení hromad klestí v hnízdní době, protože tím můžeme snadno zničit nejen dobře ukryté hnízdo červenky, ale i životní prostředí nejrůznějších druhů broučků, motýlů a dalších drobných živočichů, kteří slouží ptákům jako potrava.

Jako reakci na množící se skleněné plochy spouští Česká společnost ornitologická kampaň Bezpečné zastávky. Pomocí jednoduchého webového dotazníku, ke kterému se lze připojit i z mobilu přímo na ulici (zastavky.birdlife.cz), může kdokoli ohodnotit nebezpečnost zastávky ve svém okolí.

Ptáci roku, zajímavostiPotápka černokrká – Poslední doklad o hnízdění potápky černokrké na Tachovsku je z roku 2001. Předloni však byla viděna i v průběhu hnízdní sezóny. Zda se na naše rybníky vrací není zatím jisté.
Břehule říční – Ptákem roku se stala v minulosti také menší příbuzná známé vlaštovky a to břehule říční. Vzácný a chráněný opeřenec, který se dlouhá desetiletí na Tachovsku už prakticky nevyskytuje.
Tetřev hlušec – Ohrožený druh s pověstí tajuplného ptáka obývajícího hluboké hvozdy a vyvolávající romantické představy, kterého málo kdo viděl v přírodě.
Červenka obecná – Letošní pták roku, červenka obecná, si udělala hnízdo hned vedle frekventovaného chodníku u domovních vrátek. Přímo v elektrickém rozváděči pod přípojkou na 380 voltů u rodinného domku. „Létali tam asi tři roky a poslední dva roky tam už nejsou. zbytky hnízda v rozvaděči ale ještě zůstaly," uvedl majitel domu v Tachově.