Kniha popisuje stav sakrálních památek a občanské společnosti v západní části Čech, v oblasti Tachovska.

„Kniha Práce jako na kostele vyšla poprvé v září loňského roku a pro velký zájem byla do konce roku rozebrána,“ sdělila Deníku Kateřina Kvasničková z Místní akční skupiny Český západ (MAS knihu vydala s finanční podporou Miinisterstva kultury a Plzeňského kraje).

Kniha se podle Kvasničkové neomezila na pouhý popis stavu sakrálního dědictví v regionu. „Dílo emotivně a velmi autenticky líčí příběhy lidí, kteří se na bázi dobrovolnictví rozhodli zachránit k zániku odsouzené kostely v pohraničí,“ dodala s tím, že kniha obsahuje 12 příběhů, které jsou si v mnohém podobné, v mnohém rozdílné, ale každopádně jsou to silné příběhy plné naděje, pokory a síly. „Je to dvanáct příběhů dvanácti kostelů, které měly štěstí, že našly svého zachránce a často i majitele,“ uvedla dále.

Čtenáři v knize najdou příběhy kostelů a jejich zachránců v Otíně, Křivcích, Okrouhlém Hradišti, Domaslavi či Šipíně. „Vedle zajímavého obsahu je kniha výjimečná svojí vizuální podobou, kterou ji vtiskla grafička Štěpánka Bláhovcová. Její mimořádné grafické zpracování přineslo knize v květnu letošního roku zlatou medaili na European Design Awards v Rotterdamu za nejlepší knižní layout. Součástí knihy je dárek, vystřihovánka modelu kaple sv. Máří Magdalény na vrchu Krasíkov u Konstantinových Lázní,“ informovala Kvasničková.