Hasičská zbrojnice, postavená v roce 1991, projde hned několika změnami, které v mnohém zlepší působení a práci všech místních požárníků. „Konkrétně dojde na opravu stávajícího kameninového potrubí, které bude vyměněno za nové z PVC.

Dále je v plánu odizolování zdiva, výměna stávajících vrat za nová, oprava omítek a sanace, vybourání příčky z důvodu zvětšení prostoru a usazení protipožárních dveří. Odkopání poškozených podlah v obou místnostech, položení hydroizolace, tepelné izolace a položení nové betonové podlahy,“ vyjmenovala všechny plánované opravy starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková.

Všechny tyto záležitosti samozřejmě nebudou zadarmo. Rozpočet na stavební akci činí 570 tisíc korun. „Přibližně čtyřicet procent investice bude pokryto z dotačního programu ministerstva zemědělství,“ dále dodala starostka.

Podle stávajících plánů by první práce na hasičské zbrojnici měly začít během jarních měsíců. Dokončení celého projektu je pak naplánováno na konec letošního července. Jak dále dodala starostka, v dnešních dnech již obec začíná s výběrovým řízením na zhotovitele celé stavební akce.

Vzhledem k vyjmenovaným plánům je zřejmé, že sídlo jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Nového Sedliště bude nějakou dobu bez svého oficiálního zázemí.

Na tuto skutečnost bylo samozřejmě myšleno již při plánování rekonstrukce a k dispozici jsou dvě možná řešení. „Hasiči mají v Novém Sedlišti ještě jeden prostor, takzvanou starou hasičárnu. Tam se uskladní majetek a vybavení. Dle potřeby samozřejmě bude možnost využít také prostory Sboru dobrovolných hasičů ze Starého Sedliště,“ na závěr dodala Jitka Valíčková.