Tím by se měla zmírnit jejich finanční náročnost.

Jde o prostor mezi městským rybníkem, Revoluční ulicí, kruhovým objezdem a domy pro seniory. Projekt zatím počítá s tím, že přeměna nepříliš vzhledného areálu by se měla rozdělit do tří částí. „Jedna se zaměřuje na vodohospodářství, druhá na inventarizaci stromů a třetí na různé cestičky nebo mostíky. Zkrátka na část stavební," vyjmenoval plánský místostarosta Pavel Nutil.

Ale protože se radní shodli na tom, že je původní projekt příliš drahý, město se do úprav pustí postupně. „Nehodláme ho realizovat jako celek," upřesnil Nutil.

Město zkoumá, jak projekt zjednodušit, aby nebyl finančně náročný. Když se to povede, mohla by ho Planá zafinancovat z rozpočtu.

Nicméně Planá už v minulém roce začala, v rámci zmíněné inventarizace, pracovat na úpravě porostu nedaleko střediska Plánských služeb. „Provedli jsme kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy a vyřezávali jsme náletové dřeviny," zmínil místostarosta prá­ce.

Další úpravy ale visí na podmáčeném prostoru těsně za městským stadionem. „Tam je naplánovaný rybníček. Počítá se s tím, že potok, který je nyní zatrubněn, se otevře a potok, který by vytékal z něj, by obkroužil stadion z jihu a odtékal do městského rybníka," vysvětlil.

Město se dokonce domnívalo, že by tuto úpravu z projektu vytáhlo a udělalo ji přednostně. Na realizaci žádalo i dotaci. Bohužel, bezúspěšně. Ke konci letošního roku by ale měla být vypsána výzva u Operačního programu životního prostředí a město se pokusí upravený projekt předložit znovu. „Napřed musí být voda, pak může být vše ostatní," shrnul Nutil.

Jediná část, které se nedotknou „vodařské" úpravy, je ta mezi stadionem a tenisovými kurty. Tam by město rádo vidělo dětské hřiště.

„Vše ale bude předmětem listopadového neveřejného a pracovního jednání zastupitelstva, kde budeme probírat investiční akce na příští rok. Tam by se mělo rozhodnout, zda se akce dostane do rozpočtu," uvedl Pavel Nutil.

Na otázku, kolik bude celý projekt stát, zatím nikdo nedovede odpovědět. V okamžiku realizace původních plánů by vyšla stavba na více než deset miliónů korun.

Starostka Plané Martina Němečková řekla, že by centrální park měl sloužit k aktivnímu i pasivnímu odpočinku obyvatel všech věkových kategorií. Chybět by neměly chodníčky, lavičky nebo in-line dráha.