Příčinou je podle zprávy, kterou včera vydala Správa CHKO Český les, pravděpodobně račí mor, který přenáší severoroamerický rak signální. V létě nalezli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les zbytky jeho krunýře a klepet za Brankou, později byli nalezeni tři dospělí raci u hranic s Německem.