Ta minulý týden převzala funkci starostky v obci Prostiboř. Do zastupitelstva obce kandidovala poprvé. Tento nový úřad zastává i při svém současném zaměstnání. Pracuje jako účetní v soukromé firmě.

Jaké důvody vás vedly ke kandidatuře do zastupitelstva a na místo starostky?

Měla jsem pocit, že bych mohla pro naši obec něco udělat.

Čeho byste chtěla ve svém funkčním období dosáhnout?

Chtěla bych, aby se o Prostiboři více slyšelo. Máme u nás jedno dětské hřiště, chtěli bychom vybudovat ještě jedno pro sportovní hry. Dále máme v plánu pokračovat ve druhé etapě úprav návsi v Prostiboři. Také připravujeme revitalizaci starého německého hřbitova ve vsi a další projekty.

Už jste jako starostka musela řešit nějaký konkrétní podnět od občanů?

Ano. Už jsem musela řešit problém s přístupovou cestou k jednomu místnímu stavení.

Post starostky obce vykonáváte jako neuvolněná. Jak to budete časově zvládat?

Budu se velice snažit, abych to všechno stíhala. Časem to všechno poznáme, jestli lze skloubit moji práci s tímto úřadem. Zatím kvůli návalu práce nemám čas ani na koníčky.

Jakou konkrétní akci právě nyní připravujete?

Na prvním místě je určitě příprava a schválení rozpočtu obce. Také na příštím zasedání zastupitelstva je nutno zvolit členy finančního a kontrolního výboru.

Úřad starostky je pro vás nový. Čemu se na tomto postu musíte naučit?

Nejhorší je pro mne studium územního plánu. Pak se také musím naučit některé zákony. Člověk je zná jen povrchně. Ráda se učím, ale moc mi to nejde (smích).

Nyní je aktuální otázka dotací. Máte plány na jejich využití?

Samozřejmě, že se snažíme je získat. Pokud to vyjde, chtěli bychom je využít na realizaci již zmíněného hřiště. Naším cílem je také opravit hráz na místním rybníčku.