Se žádostí o bezúplatný převod židovského hřbitova v Řebří, spádové obce Svojšína, se v zastoupení Federace židovských obcí v České republice a Židovské obce v Praze obrátila na svojšínské zastupitelstvo společnost Matana. Dopis byl sepsán v červenci letošního roku, tedy krátce poté, co židovský hřbitov vyhlásilo ministerstvo kultury za kulturní památku.

„Hlavním účelem tohoto záměru je dokončení celkové obnovy jakožto cenné a dnes jediné připomínky zaniklého židovského osídlení v obci, jeho následná údržba a dále pak vytvoření podmínek pro jeho dlouholetou ochranu v souladu se závaznými náboženskými předpisy,“ stojí v žádosti, pod kterou je podepsán Mojmír Malý ze Správy budov a hřbitovů společnosti Matana. „Federace židovských obcí je přitom samozřejmě ochotna nést veškeré náklady s převodem spojené,“ dodává Malý.

Touto žádostí se, mimo jiné, zabývalo poslední zasedání svojšínských zastupitelů. Ti ji však zamítli. „ K jinému, než písemnému kontaku mezi Federací židovských obcí, respektivě ji zastupující společností Matana, a obcí doposud nedošlo. Zastupitelstvo bylo nuceno konstatovat, že nemá dostatek informací samotném žadateli a jeho dalších aktivitách,“ informovala nás Marcela Pomyjová, svojšínská zastupitelka.

Obec za pomoci zahraničních dobrovolníků prostor z velké části zrenovovala a zasadila se o jeho zápis do seznamu nemovitých kulturních památek. Nyní, kdy už byly učiněny postupné kroky k záchraně, hřbitov je z velké části opraven a stal se tak turisticky vyhledávaným místem. „Už jenom proto není důvod, proč bychom se tohoto pietního místa zbavovali,“ podotkla zastupitelka.