Uvítal je tajemník Radek Strankmüller, předáváním byly pověřeny Pavla Matelová a Michaela Kučerová. Dostalo se jim pochvaly: „Chléb se vám povedl, je opravdu vypečený a věnec nám tu bude okrasou,” řekl tajemník. Věnec vyrobily samy studentky. „Dělaly jsme ho z produktů našich polí, upletly jsme jej na školní zahradě a ozdobily květy,” uvedly studentky. „Trochu jsem měla trému, je to pro mě pocta, že jsem mohla věnec osobně předat městu. Vybral mě náš třídní učitel. Myslím, že je to krásný zvyk,” dodala Matelová. Ředitel školy Václav Halada zažívá tuto tradici již přes dvacet let. „Co pracuji v této škole, stále se tento zvyk dodržuje,” řekl ředitel. „Pamatuji si, že dříve se dívky předháněly, která věnec na radnici ponese.” Studentky ještě roznesly po kancelářích preclíky.

Martina Sihelská