Pár připomínek k článku Štěstí určitě souvisí i s blahobytem, ale ten se nedá měřit jen počtem aut a dovolených. (TD 17.8.07) O štěstí přemýšleli i jiní lidé. Jinde, z jiných zorných úhlů, a jindy. někteří už před několika tisíci lety. Nabízím některé z nich. Cicero: Je příjemné vzpomínat na překonané neštěstí. Přátelství dělá štěstí příjemnější, a neštěstí spoluúčastí lehčí. Horatius: Není úplné štěstí. Nemysli, že je šťasten kdokoli jiný než moudrý a dobrý. V neštěstí prokazuj pevnost a statečnost.

Livius: Největšímu štěstí se mávěřit co nejméně. Martialis: Pokud se ocitneme v úzkých, je snadné dát životu sbohem. Statečně vede si ten, kdo neštěstí dokáže snést. Štěstěna dává mnohým příliš, ale nikomu dosti. Ovidius: Odvážným přeje sám bůh. Plautus: Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půlku zla. Publilius Syrus: Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout. Štěstí je vrtkavé, rychle vymáhá to, co vzalo. Komu štěstí příliš přeje, toho dělá hlupákem.

Seneca: Více radostí uvidíš u těch, kterých si štěstěna nikdy nevšimla, než u těch, které opustila. Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné. Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím. Tacitus: Příznivý osud zkouší duševní sílu ostřejšími ostny: utrpení se totiž snese, ale štěstí nás kazí. Nejhorší návyk je na stálé štěstí. Pár myšlenek z knihy The Penguin Dictionary of Proverbs: Štěstí tkví ve spokojenosti. To, jestli jsme nebo nejsme šťastni, to záleží také na tom, s kým se srovnáváme. Chcete-li žít šťastně po celý život, nechť žije jako čestný člověk. Mír v domku s doškovou střechou – to je štěstí /čínské přísloví/.

Skutečné štěstí tkví v tom dělat šťastnými jiné. Šťasten je ten, kdo neví, že nežije jinak. Šťastné chvíle utečou nejrychleji. Čím větší je štěstí, tím větší je nebezpečí. Štěstí bychom měli sdílet s jinými, trpět bychom měli mlčky. Turgeňev: Chceš být šťastný? Tak se především nauč trpět. Pravda, jsou to většinou staré myšlenky. Ale ne všechno staré je špatné.