K případu se vyjádřila také učitelova nadřízená, ředitelka školy Zdeňka Valečková. Ta se zprvu vyjadřovat nechtěla, teď poslala Deníku stanovisko, ve kterém se za svého podřízeného postavila. „Dle vyjádření právního zástupce výše zmíněného zaměstnance školy nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu (tak jak je definován v trestním zákoníku), který je mu kladen za vinu. Informace uváděné ve sdělovacích prostředcích nemohu posoudit, naopak nechápu, kde sdělovací prostředky získávají informace, které policie nesděluje ani zaměstnavateli,“ uvedla. „Protože ctím presumpci neviny, nechám další na orgánech činných v trestním řízení, k případu se nebudu dále vyjadřovat, dokud neobdržím od těchto orgánů oficiální vyjádření,“ dodala.

S učitelem podle ní nikdy žádné problémy nebyly. „Zaměstnanec po dobu mého působení v čele školy vždy vykonával svoji práci poctivě a svědomitě, nikdy nezavdal příčinu k nespokojenosti s plněním pracovních povinností,“ hájí podřízeného ředitelka školy.

Samotný učitel, jak se vyjádřil Deníku, považuje nařčení, že žačce pouštěl porno, za útok na svoji osobu.

Čtěte také: Učitel bere podezření ze šíření porna jako osobní útok