Aktualizovaný seznam regionů, kam je nově zařazen také tachovský okres, připravilo Ministerstvo místního rozvoje České republiky z důvodů výrazného zhoršení hospodářské situace a prudkého nárůstu nezaměstnanosti v některých regionech.

Na zařazené okresy budou více soustředěny pobídky operačních a resortních dotačních programů. Jedním z cílů programu je zvýšení zaměstnanosti a tím i životní úrovně v jednotlivých regionech.

To si od seznamu slibuje například také Stříbrsko. „Během posledního roku u nás přišly o práci dva tisíce lidí. Město potřebuje hlavně stabilní pracovní místa. V části areálu bývalých kasáren vytváříme zónu pro střední a drobné podnikání,“ uvedl Miroslav Nenutil, starosta Stříbra. Město se chce zaměřit i na rozvoj cestovního ruchu. „Finanční podpora se bude hodit. Cestovní ruch je důležitým zdrojem příjmů hlavně místních drobných podnikatelů. Máme pěknou, skoro romantickou přírodu pro turisty, ale ti zde zpravidla mají malou možnost koupit si občerstvení, případně se někde dobře ubytovat,“ doplnil.

Z rozpočtu Ministerstva místního rozvoje byly regiony podporovány naposledy v roce 2007, kdy bylo na jejich podporu vyčleněno 461 milionů korun. „Letos znovu máme prozatím vyčleněno padesát milionů korun,“ uvedl ministr regionálního rozvoje Rostislav Vondruška.

Okresy jsou hodnoceny podle míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Rovněž se vychází z daňových příjmů obcí z podnikajících fyzických osob, počtu podnikatelů (fyzických osob) na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel.

Ministerstvo soustřeďuje podle seznamu svoji podporu na strkturálně postižené regiony, na hospodářsky slabé regiony a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.

Strukturálně postižené regiony jsou území s vysokým zastoupením těžebního a těžkého průmyslu a vysokým stupněm urbanizace. Jejich průmyslová základna prochází výraznou restrukturalizací spojenou s nadprůměrnou nezaměstnaností. Seznam strukturálně postižených regionů nově zahrnuje území okresu Ústí nad Labem. Zůstávají okresy Most, Chomutov, Teplice, Karviná, Nový Jičín a Sokolov. V porovnání se seznamem z května 2006 chybí okresy Ostrava – město (objevila se ale v seznamu regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností) a Frýdek–Místek.

Hospodářsky slabé regiony jsou charakteristické nízkou životní úrovní, nízkou hustotou osídlení a nadprůměrnou nezaměstnaností. Mezi hospodářsky slabé regiony Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, Šumperk, Znojmo, Blansko, území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá je čerstvě zařazen okres Tachov. Oproti seznamu z roku 2006 chybí Opava, Svitavy a Louny.

Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností představují okresy a obvody obcí s rozšířenou působností, kde nezaměstnanost značně překračuje průměrnou hodnotu na území celé České republiky. Těchto regionů se týká největší rozšíření a aktuálně zahrnují území okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž a Vsetín. Okresy Děčín a Ústí nad Labem, které byly v seznamu před čtyřmi roky, byly přesunuty mezi strukturálně postižené regiony (Ústí nad Labem) a hospodářsky slabé regiony (Děčín).

Zařazené obvody s rozšířenou působností jsou Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky a Vítkov. Ze seznamu obvodů z roku 2006 vypadla města Králíky, Bystřice nad Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, Kroměříž a Rožnov pod Radhoštěm.

Cílem je posílit rozvojový potenciál regionů a snížit rozdíly mezi ekonomicky silnějšími a problémovými regiony.

A jak se pozná, že region spadá do kategorie oblastí, které si zaslouží speciální péči a soustředěnou podporu od státu?

Posuzuje se míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno volné místo nebo daňové příjmy obcí od podnikatelů přepočítané na jednoho obyvatele. Hodnotí se také celkový počet podnikatelů nebo kupní síla obyvatel.

Všechna zmíněná kritéria se také posuzovala při zařazování Tachovska na seznam hospodářsky slabých regionů.

„Vysoká nezaměstnanost a nízká hustota osídlení, složitá dopravní obslužnost hlavně v pohraničí, nedostatečná nabídka služeb. Poměrně nízká vzdělanostní úroveň na jedné straně a na straně druhé téměř nulová nabídka vysoce kvalifikovaných pracovních míst – to je Tachovsko. Bez státní pomoci s tím nepohneme,“ okomentoval stříbrský starosta hospodářskou situaci na Tachovsku.