Řidiče při průjezdu centrální části obce čekají drobné komplikace, dopravní značky je nabádají ke zvýšené opatrnosti, v obci je také dočasně snížená rychlost. Na konci přestavby by svojšínská náves měla kompletně změnit svoji současnou podobu.

Nové budou povrchy komunikací i volná prostranství, na většině míst pak asfalt nahradí dlažba. Rekonstrukce je rozdělená do dvou částí a patří do ní také vybudování nových chodníků na které bude navazovat jasně vymezený prostor pro parkování pakování vozidel, které dosud v centru obce chybělo.