Investiční odbor zadal vypracování ideového návrhu rekonstrukce parku u čtyř projektových kanceláří. Tyto návrhy jsou předloženy veřejnosti na internetových stránkách města k posouzení a případnému připomínkování ve čtyřech variantách. Návrhy najdete zde>>>

„Všichni řešitelé se shodují na likvidaci letního kina se zachováním volné plochy pro konání společenských akcí s možností postavení lehkého pódia a sezením na pobytové louce,“ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák.

Cestní sítě jsou vedeny převážně ve stávajících trasách, pouze odstraněním oplocení letního kina dojde k napřímení chodníků k jednotlivým cílům. Je pravděpodobné, že směry budou ještě drobně upravovány v dalších stupních projektových dokumentací v souvislosti s podrobným dendrologickým průzkumem, který se musí dopracovat

„Pro možnost vyžití parku všemi věkovými a sociálními skupinami obyvatel města, jsou navržena hřiště, lezecká stěna, nebylo zapomenuto ani na seniory a zamilované,“ dodal starosta.