Rekonstrukce Pobřežní ulice se chýlí ke konci, „Jsou položeny živičné povrchy, dokončuje se pokládka zámkové dlažby na chodnících a úprava okolí mostu na zimní stadion. Realizuje se finální úprava valů a zeleně, která je součástí stavby,” uvedla ve zprávě vedoucí odboru rozvoje a evropské integrace Helena Červinková. Právě úprava zeleně se stala předmětem diskuse na jednání tachovského zastupitelstva. Pokládá se zde totiž travní koberec a některým občanům se tento způsob zdá drahý. „Položení trávy v kobercích bylo součástí projektu,” řekl starosta Ladislav Macák.

Na zastupitelstvu se diskutovalo i o tom, zda není rekonstrukce pojata na místní poměry příliš velkoryse a o opodstatněnosti kruhového objezdu i o tom, že je zde méně parkovacích míst. „Jezdí sem autobusy se sportovci, ale třeba i se školními dětmi na plavání. Kruhový objezd byla jediná možná varianta, aby se autobusy mohly otáčet,” vysvětlil starosta.

Pokročila i další stavba, na kterou město získalo evropské peníze. V jejím průběhu se vyskytlo několik problémů, které se zatím daří řešit. Jedním z nich byl vývěr pramene. „Při hloubení prostoru pro bazén se narazilo na vydatný pramen. Situaci posoudil hydrogeolog a navrhl postup řešení. Spočívá ve vybudování čerpací šachty, která bude zahloubena do úrovně jednoho metru pod základovou spáru bazénu,” uvedla vedoucí Červinková.

V současné době je bazénová vana, která je vyrobena z nerezového plechu, napuštěna vodou, aby se zjistilo, zda voda někde neuniká. „Vše je v pořádku, ani po několika týdnech jsme nezjistili, že by voda klesla o jediný centimetr,” uvedl mistr na stavbě Jan Uhlíř. Zajímavá je skutečnost, že stavbaři nechají vodu napuštěnou až do jara. „Dodavatel tvrdí, že mrazy nemohou nic poškodit,” řekl stavbyvedoucí. V těchto dnech už jsou dokonce osazeny tři skluzavky. „Právě jsme začali dělat chodníky. Máme připravené solární panely, která přidáme k těm stávajícím a budou sloužit pro ohřev vody ve venkovním koupališti. Budeme na stavbě do té doby, dokud to dovolí počasí. Počáteční skluz se podařilo celkem srovnat, termín dokončení splníme,” dušoval se Uhlíř. Hotovo by tedy mělo být do konce dubna, bude následovat měsíční zkušební provoz. Také tady bude položen travní koberec, aby mohl sloužit lidem k odpočinku okamžitě po dokončení stavby.

Celý areál tachovských sportovišť bude monitorován městským kamerovým systémem.