"Poslední část, zasedací místnost v přízemí radnice, má již nové rozvody i omítky. Přemístěn sem byl nově i rack pro datové rozvody," uvedlo vedení města na oficiální facebookovém profilu.

Město do oprav radnice investovalo pět milionů korun. V rámci těchto oprav renovovali restaurátoři také renesanční sgrafita na čelní fasádě do úrovně oken v prvním patře a na boční fasádě z Benešovy ulice. Restaurátoři obnovili kazetová sgrafita, rámečky a ornamenty kolem oken, opravili praskliny a spáry, včetně vstupního portálu.

Rekonstrukce přízemí pomohla s odstraněním vlhkosti. „Hlavním cílem stavební rekonstrukce přízemí bylo odstranění vlhkosti, což znamená odkopání, sanaci, nové omítky a dlažby," uvedl místostarosta Karel Lukeš s tím, že byly provedeny také nové rozvody elektro a dat.

Rekonstrukce byly hrazeny z městského rozpočtu. Náklady na odvlhčení jsou přibližně čtyři a půl milionu korun, restaurátorské práce na fasádě objektu stály zhruba půl milionu korun.