„Tato rekonstrukce části ulice počítá s opravou místní komunikace a přilehlých chodníků. Dále dojde k odvodnění a instalaci nových pouličních vpustí v celé oblasti a přidání nových parkovacích míst,“ sdělil plánované úpravy ulice starosta Boru Petr Myslivec.

Právě parkování je záležitost , která centrum Boru trápí již delší dobu a kvůli vyřešení situace prošlo místo a okolní ulice již několika rekonstrukcemi. Ta poslední plánovaná ve vítězné ulici dá občanům a návštěvníkům Boru k dispozici 18 nových parkovacích míst a jedno místo pro invalidy.

Co se možných uzavírek a jiných dopravních omezení týče, podle borského starosty nemusí mít projíždějící řidiči strach. „Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o část ulice, která se navíc nenachází na hlavní a frekventovanější ulici, není uzavírky, či omezení potřeba.“