„Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen je místo, kde je vše dovoleno, nic není zakázáno,“ řekla Deníku vedoucí výchovného oddělení Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře Blanka Šmichová a doplnila, že místnost slouží k relaxaci těžce mentálně postižených jedinců, k jejich celkovému zklidnění i ke stimulaci všech smyslů.

KLIENTI DOMOVA pro osoby se zdravotním postižením Milíře tráví v relaxační místnosti čas rádi.Zdroj: archiv DOZP Milíře

„Klientům zprostředkováváme zážitky v příjemném prostředí. Vybavení místnosti nabízí také využití hudby, je často používáno k muzikoterapii nebo jen k poslechu hudby, relaxačních zvuků moře, louky. Často využíváme světelnou stimulaci prostřednictvím vodního světelného válce, hvězdného nebe, optických vláken nebo projektorů.“

Relaxační místnost ale slouží také k výchovným aktivitám. Pedagogové zde například stimulují a rozvíjejí pozorovací schopnosti a myšlení klientů. „Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů pozorujeme od jejich první návštěvy v tomto prostředí. Místnost je používána každodenně pro relaxační, stimulační nebo poznávací účel a cílem je příjemná reakce klienta,“ uzavřela Blanka Šmichová.

Zámek v Tachově - ilustrační foto.
Zámecké nádvoří pozve v červnu na tachovskou festivalovou novinku