Pane plukovníku, jak jste se vlastně k relikviáři a spolupráci s panem Maryškou dostal?

V květnu 2002 se relikviář přesouval sem na Bečov a František Maryška mě tenkrát oslovil, jestli bych neměl zájem se přijet podívat. Pochopitelně jsem o nálezu relikviáře a dění kolem věděl a zajímalo mě to. Proto jsem sem přijel a zúčastnil jsem se přesunu. Následující den po návratu do Prahy za mnou František přišel a říkal, že by byl rád, kdybych s ním na celém projektu kolem relikviáře spolupracoval, chodil s ním na bezpečnostní porady, na ministerstva kultury, vnitra, prostě na instituce, které na památku dohlížejí, starají se o ni. Takhle jsem s Františkem navázal spolupráci, mimo to jsem mu na těchto jednáních dělal svědka, což je u tak závažné záležitosti nutné. A tak jsme se spřátelili.

Nová expozice Relikviáře sv. Maura je v Bečově nad Teplou otevřena od pátku.
Bečovský poklad berou návštěvníci útokem, novou expozici chválí

Jak na vás vůbec relikviář působí?

Na mě tady ta atmosféra velmi příjemně dýchla. Relikviář prostě člověka ohromí, cítí zodpovědnost, obrovské pozitivní emoce. Já o sobě říkám, že jsem nevěřící ateista, až se bojím, že mě pánbů potrestá (smích). Ale myslím, že tady má každý, před tak obrovskou památkou, nějakou pokoru.

Takže vy jste s touto památkou spjatý už skoro dvacet let…

Ano, teď to bude na jaře dvacet let. Bohužel, František 22. prosince v roce 2014 zemřel a tím odešel člověk, který pro relikviář, bečovský zámek a pro Bečov hodně znamenal. Já byl ten, který s Františkem mluvil po té služební stránce jako jeden z posledních, možná poslední, protože jsem byl za ním v nemocnici krátce před jeho úmrtím a byl jsem tím, který tuhle smutnou zprávu sděloval kastelánovi. A musím říct, že ty emoce byly velmi silné.

Relikviář svatého Maura má zbrusu novou interaktivní expozici, která se nachází v nově zrekonstruovaných Pluhovských domech.
Relikviář se představil v nové expozici, vstupné zatím zůstává stejné

Pane plukovníku, ještě se zeptám, co v současné době "hlídání" relikviáře vyžaduje, jak častá je vaše přítomnost a co vy osobně musíte v této záležitosti dělat?

Současná situace je taková, že relikviář je v nové expozici, která míří do 21. století se vším všudy. Já jsem samozřejmě pokračoval v té úloze Františka Maryšky. A kdykoliv bylo potřeba, teď už přecházím k výstavbě nové expozice, scházelo se tu při bezpečnostních poradách spousta lidí z různých institucí a formou brainstromingu jsme se bavili, jak by to všechno mohlo vypadat. Z bezpečnostních složek jsme na ty ostatní hodně tlačili, aby byla expozice až takhle zabezpečená. Nejen samotný relikviář, ale aby se cítili bezpečně i návštěvníci, kteří k němu přijdou. Takže jsme s kastelánem vytvořili určitou představu, která se naplnila. Musím říct, že složky památkové péče, které dohlížejí na zámek Bečov, nám v mnoha směrech ustupovaly. Navyšovaly se prostředky na expozici a já jím tímto děkuji, protože jsem si vědom, že často museli v zásadních směrech ustoupit, aby relikviář byl v bezpečné schránce, aby měl zásadní balistickou ochranu, celá expozice aby byla zabezpečena a zároveň, aby tam byl bezpečnostní rám.

Relikviář svatého Maura má zbrusu novou interaktivní expozici, která se nachází v nově zrekonstruovaných Pluhovských domech.Relikviář svatého Maura má zbrusu novou interaktivní expozici, která se nachází v nově zrekonstruovaných Pluhovských domech.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Co vás čeká v souvislosti s relikviářem v nejbližší době?

Teď nás čekají další kroky, protože všechna zařízení a celá expozice je ve zkušebním provozu. Musím pochválit policii i hasičský záchranný sbor za spolupráci. Tady na zámku se totiž provádějí různá prověřovací cvičení na různé modelové situace, bezvadně funguje i běžná policejní prevence ze strany místních policistů. A to si zaslouží poděkování. Především ale Tomášovi, kastelánovi, a jeho týmu. Po celou dobu, co probíhala rekonstrukce, všechna bezpečnostní opatření dodržovali. Není to totiž jednoduché, když vám tady probíhá stavba, pohybují se dělníci a zároveň máte hlídat tak významnou památku. A ještě to nekončí, práce bude dál pokračovat, budeme muset vyhodnocovat, upravovat. Těším se na to, protože ta spolupráce je excelentní. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale je to tak. Kdyby to nebyla pravda, asi bych tady ani neseděl a nespolupracoval s nimi už dvacet let (úsměv).