Rekonstrukce fasády se financuje pomocí prostředků Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. „Jedná se o obnovu fasády čelní strany včetně výplní otvorů, balkonu a instalace nových vstupních vrat,“ sdělil Deníku zastupitel Tomáš Petráň s tím, že obec zahájí také rekonstrukci hlavního zámeckého sálu, novodobě nazývaného jako malovaný sál.

„Tato rekonstrukce spočívá v opravě stropu, stěn a obnově malířské výzdoby, aby mohl sál po úplné rekonstrukci sloužit různým společenským účelům,“ uvedl dále Petráň.

Jako samostatný projekt chce nechat obec zrestaurovat soubor rokokových tapet z mobiliáře svojšínského zámku. Tapety byly v minulosti ze zámeckého sálu demontovány a odvezeny do kladrubského kláštera k úschově. „Pro restaurování tapet získala obec dotaci z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury. Po zrestaurování budou plátna vrácena na původní místo,“ dodal zastupitel.

Obec chce také pokračovat v opravě exteriérů a okolí zámku. Proto požádala u Místní akční skupiny Český Západ o grant na opravu ohradní zdi zámku pod kostelem. Zeď je podle představitelů obce v nevyhovujícím stavu, nezajišťuje svou funkci a narušuje estetický dojem již zrekonstruované zámecké terasy a opraveného kostela. „Podaná žádost by měla být vyhodnocena v červnu,“ uvedl Petráň.